WhatsApp

Stappenplan voor handelen bij een verkeersongeval

Het is belangrijk om te blijven rustig en te proberen om paniek te voorkomen als je betrokken bent bij een verkeersongeval. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

Zorg ervoor dat je en iedereen die bij het ongeval betrokken is in veiligheid brengt. Als je kunt, zet je je voertuig aan de kant van de weg.

Bel onmiddellijk 112 om hulp te vragen. Geef duidelijk aan wat er is gebeurd en geef aan waar het ongeval heeft plaatsgevonden, zodat de hulpdiensten zo snel mogelijk op de hoogte zijn en naar de plaats van het ongeval kunnen komen.

Zorg ervoor dat je het volgende bij je hebt: je rijbewijs, verzekeringspapieren, en eventuele medische informatie (zoals medicijnkaarten).

Maak foto's van de schade aan de voertuigen en de omgeving als je dat kunt. Dit kan helpen bij het vaststellen van wat er is gebeurd en wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Praat niet over wie er schuldig is aan het ongeval met de andere bestuurder of met andere mensen die bij het ongeval betrokken zijn. Laat dit aan de verzekeringen en eventueel de politie over.

Als er gewonden zijn, probeer dan te helpen zo goed als je kunt totdat de hulpdiensten arriveren.

Het is belangrijk om te onthouden dat het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat iedereen in veiligheid is en om hulp te vragen als dat nodig is.

Dat is de angst van elke weggebruiker: verkeersongevallen. Meestal heb je er niet direct mee te maken, maar de gevolgen ervaar je alleen in de vorm van wegafsluitingen en files. Maar als het u overkomt, weet u maar beter wat u moet doen om de schade tot een minimum te beperken. De bedoeling van dit artikel is om u te informeren over wat u moet doen bij een ongeval; als direct betrokkene tevens als getuige. Want ook als je niet direct betrokken bent, heb je bepaalde verplichtingen, en als je die verplichtingen niet nakomt, kun je zelfs boetes krijgen. Dus je kent de situatie maar beter!
1. Wat te doen als het u overkomt?
Natuurlijk is het gewoon een ongeluk dat andere mensen overkomt. Tot je er op een dag in terecht komt. Gelukkig maken veel mensen in hun leven hoogstens één verkeersongeval mee, waardoor ze, wanneer ze voor het eerst in zo’n stressvolle situatie terechtkomen, vaak niet weten wat ze moeten doen. Hier is een overzicht.
direct ter plaatse
Beoordeel de situatie Het belangrijkste: blijf kalm. Zet meteen de flitsers aan, stap uit de auto, trek een veiligheidsvest aan en probeer de situatie te begrijpen. Natuurlijk is het eerste instinct om voor gewonden te willen zorgen, maar alleen als ze in direct gevaar zijn. In dit geval moet u eerste hulp verlenen en direct 112 bellen. In alle andere gevallen heeft de veiligheidsafbakening van de plaats van het ongeval absolute prioriteit om het bijkomende gevaar van achteropkomend verkeer te vermijden. Dit is van cruciaal belang, vooral bij slecht zicht. Plaats dus eerst een gevarendriehoek ver genoeg van de plaats van het ongeval, ongeveer 50 m in stedelijke omgevingen, 100 m op landwegen en minimaal 200 m op snelwegen.

Doen: Blijf kalm en markeer de plaats van het ongeval.
NIET DOEN: Spring niet op iemand die gewond is zonder het verkeer achter u op te merken.

bij kleine schade
Zodra je de plaats hebt gemarkeerd, is het tijd om de ernst van de situatie in te schatten. Als er geen gewonden of ernstige schade zijn, kunt u in principe alles zelf regelen. Maak in dit geval foto’s van het ongeval vanuit verschillende hoeken, schets de locatie van het voertuig en zorg er vervolgens voor dat het verkeer zo min mogelijk wordt geblokkeerd door het voertuig naar een veilige plaats te brengen terwijl het voertuig nog rijdt. Verzamel daarna zoveel mogelijk informatie die objectief is, over de omstandigheden van het ongeval en jouw positie bij het ongeval. Vul dan het Europees Aanrijdingsformulier in. Alleen de feitelijke situatie wordt geregistreerd en er is geen sprake van een van de partijen om schuld te bekennen.

DOEN: Maak foto’s van het ongeval en meld de schade direct online of via het Europese schadeformulier.
Niet doen: Ga niet weg voordat u uw gegevens (naam, telefoonnummer) aan de andere partij heeft doorgegeven. Dit is strafbaar, ook bij lichte verwondingen!

In geval van ernstige schade of letsel
Als er echter iemand gewond raakt of het ongeval op de snelweg gebeurt, moet u direct 112 bellen. Houd bij het doorgeven van informatie aan ambulances en politie rekening met de volgende punten:

Onder hen: beschrijf de plaats van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk;
wat wat is er gebeurt;
hoeveel: hoeveel mensen raakten gewond;
Waarvoor: om wat voor soort letsel gaat het;
Wacht: wacht tot de andere partij aangeeft dat ze voldoende informatie heeft voordat u ophangt.

Verplaats het slachtoffer zo min mogelijk, bijvoorbeeld door het met dekens te bedekken totdat de ambulance arriveert.

DOEN: Bel 112 en maak een kort maar zo volledig mogelijk beeld van de situatie.
Niet doen: Laat nooit iemand hulpeloos!

na het ongeval
Gewond
Als u zich onwel voelt na een ongeval, raadpleeg dan uw arts. Wacht niet te lang, ook al lijkt de klacht niet ernstig. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om te bewijzen dat het te maken heeft met uw verkeersongeval.
materiele schade
Vergeet niet binnen 24 uur uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen. Registreer de gemaakte kosten als gevolg van het ongeval. De rechtsbijstandsverzekering dekt kosten die de wederpartij aansprakelijk kunnen stellen.

Bereken gratis de waarde van uw auto
Meer dan 1 miljoen klanten geloven het. Auto’s beoordelen en verkopen: zo makkelijk mogelijk!

2. Wat als het andere weggebruikers overkomt?
Als u getuige bent van een verkeersongeval, is het ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betrokkenen niet meer lijden dan ze al lijden. Verleen eerste hulp indien nodig, maak plaats voor ambulances en politiewagens en wees voorzichtig.
E.H.B.O
Als iemand gewond raakt en de direct betrokkene niet veilig kan zijn, verleen dan eerste hulp. Zorg dat de plek is afgezet (zie hierboven), verplaats de gewonde zo min mogelijk en bel 112. Bij ernstig levensgevaar de gewonde zelf naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen.
Maak ruimte
In sommige landen is de vorming van zogenaamde Rettungsgasse in files verplicht. Automobilisten die op de linkerrijstrook rijden, zullen zoveel mogelijk links rijden en alle andere automobilisten zullen zoveel mogelijk rechts rijden om ruimte te laten voor hulpdiensten. In België is hier geen specifieke regelgeving voor, maar er moet wel een Rettungsgasse worden opgezet zodra de hulpdiensten met sirenes en blauwe zwaailichten naderen. Toch is het zeker belangrijk om op de hoogte te zijn van files en ruimte te maken. In landen als Duitsland en Oostenrijk riskeren automobilisten die geen Rettungsgasse vormen boetes.
voorzichtig
Je vrienden wilt ontdekken via sociale media of

  • Helderheid verschaft: de hardnekkigste verkeersmythes ontmaskerd

  • Automobielfabrikanten uit Japan

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Stappenplan voor handelen bij een verkeersongeval