Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en uw bezoek aan onze website autov.be (hierna „Website“ genoemd).

Web APP Development EOOD

Bulgaria: ul. "Tsar Asen I" 25 8000 g.k. Vazrazhdane, Burgas

VAT: BG205912716

BG: +359 893 89 23 59

(hierna „WAD“ of „wij“ genoemd) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus.

Indien we persoonsgegevens op andere wijze verwerken (bijv. naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokken persoon [deze persoon wordt hierna “Gegevenssubject” genoemd]), dan wordt dit enkel en alleen gedaan in overeenstemming met de Europese, algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) en landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn op WAD.

Het verwerken van persoonsgegevens waarvoor geen rechtsgrondslag bestaat, zal (indien nodig) alleen met uw toestemming gebeuren.

Deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy verschaft informatie over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de persoonsgegevens die door WAD verwerkt worden en over de rechten die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

1. De beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG en andere bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming is:

Web APP Development EOOD

Bulgaria: ul. "Tsar Asen I" 25 8000 g.k. Vazrazhdane, Burgas

VAT: BG205912716

BG: +359 893 89 23 59

E-Mail: info@auto-verkopen-belgie.com

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op:

Web APP Development EOOD

Bulgaria: ul. "Tsar Asen I" 25 8000 g.k. Vazrazhdane, Burgas

VAT: BG205912716

BG: +359 893 89 23 59

E-Mail: info@auto-verkopen-belgie.com

3. De beheerders verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het afsluiten van een verkoopcontract voor een tweedehands auto en respectievelijke functionarissen voor gegevensbescherming

Bij het afsluiten van een verkoopcontract in één van onze winkels, zal uw contractpartner WAD BV zijn.

WAD is verantwoordelijk voor de verwerking bij het afsluiten van een verkoopcontract (zie clausule 6).

In clausule 6 informeert WAD over de verwerking van uw persoonsgegevens. Clausules 8, 21 en 22 van deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy zijn bijgevolg van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door WAD.

De verwerking van uw persoonsgegevens door WAD is uitsluitend overeenkomstig de AVG en de landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen.

Met de functionaris voor gegevensbescherming van WAD, kan contact opgenomen worden via:

Web APP Development EOOD

Bulgaria: ul. "Tsar Asen I" 25 8000 g.k. Vazrazhdane, Burgas

VAT: BG205912716

BG: +359 893 89 23 59

E-Mail: info@auto-verkopen-belgie.com

4. Verwerking van gebruiksgegevens

Elke keer dat deze Website bezocht wordt door een bezoeker, verzamelt deze Website een reeks algemene gegevens en informatie.

Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen.

Het betreft de volgende gegevens:

Bij de verwerking van deze gebruiksgegevens trekt WAD geen enkele conclusie over het Gegevenssubject.

WAD heeft deze gegevens nodig om

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

WAD analyseert deze gegevens in anonieme vorm voor de statistieken en met als doel de gegevensbescherming en gegevensveiligheid te verbeteren.

De anonieme gegevens in de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door het Gegevenssubject verschaft zijn.

5. Verwerking van gegevens die u aan ons hebt verstrekt

Indien u uw voertuig via onze Website laat schatten, verzamelen we de gegevens die u op het online schattingsformulier invult en aan ons doorstuurt.

Indien u een afspraak op Locatie maakt via de Website, dient u uw voor- en achternaam en telefoonnummer in te vullen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat in deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy, verwerkt WAD de verstrekte gegevens in overeenstemming met clausule 4 alleen voor het verstrekken van de diensten die u ons gevraagd heeft te verstrekken, dwz. voor het

Indien u de aan ons verstrekte gegevens, overeenkomstig met deze clausule 4, niet beschikbaar stelt, dan kunnen wij u de respectievelijke diensten niet verschaffen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (b) AVG.

6. De verwerking van uw persoonsgegevens bij het afsluiten van een verkoopcontract voor een tweedehands auto

WAD verwerkt de persoonsgegevens die zij van u ontvangen in het kader van het afsluiten van een verkoopcontract in één van onze winkels (bijv. naam, adres, informatie over bankrekening) voor het afsluiten van een verkoopcontract tussen u en WAD B.V.

WAD B.V. verwerkt deze gegevens om het verkoopcontract afgesloten tussen WAD B.V en u uit te kunnen voeren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is Art. 6(1) (b) AVG.

7. Overdracht van gegevens aan verbonden bedrijven

Gegevens die worden verzameld via de Website en in het kader van het afsluiten van een koopcontract voor een tweedehands auto, worden opgeslagen en verder verwerkt door OSG met gebruik van de technische diensten van Online Solutions Group BV. WAD is verplicht in dit opzicht de vertrouwelijkheid te verzekeren en de gegevens alleen volgens de instructies van WAD te verwerken. De respectievelijke rechtsgrondslag is Art. 28 AVG.

8. Overdracht van persoonsgegevens aan externe dienstverleners

WAD krijgt hulp van externe dienstverleners voor bepaalde analyses, verwerkings- of opslagprocessen van technische gegevens (bijv. om samengevoegde, niet-persoonlijke statistieken uit gegevensbanken te verkrijgen of voor de opslag van back-upkopieën). Deze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan strenge normen betreffende gegevensbescherming en gegevensveiligheid. Ze zijn verplicht de persoonsgegevens op strikt vertrouwelijke wijze te behandelen en deze alleen te verwerken als WAD dit vraagt en volgens de instructies van WAD. De rechtsgrondslag voor de betrokkenheid van zulke dienstverleners is Art. 28 AVG.

WAD werkt samen met bedrijven en andere entiteiten die gespecialiseerde expertise bieden met betrekking tot speciale onderdelen (bijv. belastingadviseurs, rechtshulp, accountants, logistieke bedrijven). Deze entiteiten zijn wettelijk of contractueel verplicht vertrouwelijkheid te garanderen. Als overdracht van persoonsgegevens aan deze entiteiten nodig is, dan is de rechtsgrondslag, afhankelijk van de soort samenwerking, Artikel 6(1)(b) of, (f) AVG.

9. Aanmelding voor nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, zullen we uw e-mailadres gebruiken om het respectievelijke nummer van onze nieuwsbrief naar u te sturen. Zo ontvangt u regelmatig informatie over interessante onderwerpen.

Om een correcte aanmelding voor onze nieuwsbrief te verzekeren - dat wil zeggen, om onrechtmatige aanmelding op naam van derde partijen te voorkomen -, zullen we na uw eerste aanmelding voor de nieuwsbrief en als onderdeel van onze dubbele opt-in procedure, per e-mail een bevestiging sturen waarin we u vragen te bevestigen dat u zich aangemeld hebt.

We zullen ook uw IP-adres opslaan en de datum en tijd waarop u zich hebt aangemeld evenals de bevestiging zodat we op latere datum bewijs van aanmelding kunnen tonen.

We zullen uw e-mailadres opslaan zodat we onze nieuwsbrief naar u kunnen sturen behalve en tot u zich afmeldt of we stoppen met het versturen van de nieuwsbrief.

Voor statistische analyses van onze nieuwsbriefcampagnes, bevatten de nieuwsbrieven zogenaamde tracking pixels.

Dit is een thumbnail afbeelding ingebed in de e-mail, geformatteerd in HTML, waarmee we kunnen kijken of en wanneer u een e-mail geopend hebt en op welke linken in deze e-mail u geklikt hebt.

Als onderdeel van dit proces wordt uw IP-adres ook doorgegeven aan onze servers.

Echter, we slaan dit IP-adres niet op en slaan geen andere persoonsgegevens op.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1)(a) AVG.

U kunt, op elk moment, uw toestemming intrekken voor de toekomstige nieuwsbrieven en dit zonder extra kosten buiten de standaard transmissiekosten (bijv. de kosten van uw internetaanbieder).

In dat geval kunnen we u helaas de nieuwsbrief niet langer sturen.

Indien we intrekking van toestemming van u ontvangen, voegen we uw persoonlijke contactgegevens toe aan een “zwarte” lijst die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we u geen ongewenste reclame sturen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

10. Cookies

De Website gebruikt cookies.

Cookies zijn tekstbestanden die via een internet browser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Cookies worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker bewaard en beschadigen de computer in geen enkel opzicht.

De cookies van de Website bevatten persoonsgegevens over de gebruiker.

Cookies besparen de gebruiker van de Website heel wat moeite; de gebruiker hoeft bepaalde gegevens niet elke keer in te voeren, ze vereenvoudigen de overdracht van specifieke inhoud en helpen WAD bij het identificeren van specifieke, populaire onderdelen van de Website.

Zo kan WAD, onder andere, de inhoud van de Website aanpassen aan de behoeften van de gebruikers.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

De gebruiker kan, op elk moment, het plaatsen van cookies door deze Website weigeren door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor het plaatsen van cookies permanent te weigeren.

Bovendien kunnen cookies die al op de computer staan op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere software.

Dit is mogelijk in alle gebruikelijke internetbrowsers.

Indien de gebruiker het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen bepaalde functies van deze Website niet volledig gebruikt worden.

11. Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-dienst.

Webanalyse is de verzameling, bundeling en analyse van gegevens betreffende het gedrag van website bezoekers.

Een webanalyse-dienst verzamelt, onder andere, gegevens met betrekking tot welke webpagina een Gegevenssubject gebruikt om op een andere webpagina te komen (ook verwijzer genoemd), welke sub-sites van de website bezocht zijn en hoe vaak en voor hoe lang een sub-site werd bezocht

Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een webpagina te optimaliseren en een kosten-baten analyse van internetreclame uit te voeren.

De werkmaatschappij van het Google-Analytics component is Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt WAD het achtervoegsel “autov.be”.

Door middel van dit achtervoegsel wordt het IP-adres van de internetverbinding van het Gegevenssubject ingekort en anoniem gemaakt door Google indien onze Website bezocht wordt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het Google-Analytics component is de bezoekersstroom op de Website te analyseren.

Google gebruikt, onder andere, de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van de Website te analyseren om zo online rapporten voor ons aan te maken die de activiteiten op de Website tonen. Op basis van deze gegevens kunnen wij tevens aanvullende diensten bieden in relatie tot het gebruik van de Website.

Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

Elke keer dat één van de individuele pagina’s van deze Website - beheerd door de controller verantwoordelijk voor de verwerking en waarin een Google-Analytics component in geïntegreerd is - bezocht wordt, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van het Gegevenssubject automatisch geactiveerd door het respectievelijke Google-Analytics component om gegevens aan Google door te geven voor de online analyse.

In het kader van dit technische proces zal Google kennis krijgen van persoonsgegevens - zoals het IP-adres van het Gegevenssubject - waarmee Google, onder andere, kan zien waar de bezoekers van en de kliks op de website vandaan komen. Zo kunnen commissies gefactureerd worden.

Door middel van de cookie worden persoonsgegevens opgeslagen; bijvoorbeeld de tijd van het bezoek, de plaats waar de Website werd bezocht en het aantal keren dat het Gegevenssubject onze Website bezocht.

Elke keer dat onze Website bezocht wordt, worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding gebruikt door het Gegevenssubject, doorgestuurd naar Google in de USA.

Deze persoonsgegevens worden door Google in de USA opgeslagen.

Google kan deze persoonsgegevens, die via het technische proces werden verzameld, doorsturen aan derden.

Zoals hierboven al werd uitgelegd kan het Gegevenssubject op elk moment het plaatsen van cookies door onze Website weigeren door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor het plaatsen van cookies permanent te weigeren.

Indien de instellingen van de gebruikte internetbrowser gewijzigd zijn, kan Google ook geen cookie plaatsen op het IT-systeem van het Gegevenssubject.

Bovendien kan een cookie dat al door Google Analytics geplaatst is, op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere software.

Bovendien heeft het Gegevenssubject de optie de verzameling van gegevens weigeren die door Google Analytics geproduceerd worden en gerelateerd zijn aan het gebruik van deze Website. Hij/zij kan tevens de verwerking van zulke gegevens door Google weigeren en zulke verzameling en verwerking beletten.

Hiertoe dient het Gegevenssubject een browser add-on te downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en deze installeren.

Deze browser add-on laat Google Analytics weten via JavaScript dat geen gegevens en informatie over het bezoek aan de webpagina’s aan Google Analytics doorgegeven mag worden.

Google ziet de installatie van de browser add-on als een weigering.

Indien het IT-systeem van het Gegevenssubject verwijderd, geformatteerd of op een latere datum opnieuw geïnstalleerd wordt, dan moet het Gegevenssubject ook de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren.

Indien de browser add-on gedeïnstalleerd of gedeactiveerd is door het Gegevenssubject of door een andere persoon die voor het Gegevenssubject kan beslissen, dan is er een optie om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Voor verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google, raadpleeg https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl en https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Google Analytics wordt uitgebreid uitgelegd in https://marketingplatform.google.com/intl/nl_ALL/about/analytics/.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

12. Google Tag Manager

Deze Website gebruikt Google Tag Manager.

Deze dienst laat het beheer van website tags toe via een interface.

Tags zijn kleine code-elementen die, onder andere, het verkeer en het gedrag van bezoekers meten.

Google Tag Manager implementeert alleen tags.

Er worden geen cookies gebruikt en daarom dus ook geen persoonsgegevens verzameld voor dit proces.

Google Tag Manager activeert andere tags die eventueel gegevens kunnen verzamelen.

Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

Indien een deactivering uitgevoerd werd op domein- of cookieniveau, dan blijft die bestaan voor alle tracking tags op voorwaarde dat deze met Google Tag Manager geïmplementeerd werden.

13. Google AdWords

Deze Website gebruikt Google Conversation Tracking.

Als u via een Google-advertentie op onze Website arriveert, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer.

Als onderdeel van hun verkoopactiviteiten, richt WAD de aandacht van potentiële klanten op aanbiedingen die op de Website gemaakt worden met gebruik van Google AdWords, dwz reclames in het kader van zoekresultaten op Google.

In dit kader zijn er enkele punten die aandacht verdienen met betrekking tot de cookie die Google op uw computer plaatst als u op onze Website komt via een Google-advertentie: deze cookie verloopt na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website bezoekt die toebehoren aan de AdWords-klant en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd is.

Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie.

Het is dus niet mogelijk cookies te traceren via de websites van AdWords-klanten.

De informatie die verkregen worden met gebruik van deze cookie is voor het aanmaken van statistieken voor AdWords-klanten die voor conversion tracking gekozen hebben.

AdWords-klanten zullen weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en doorgestuurd zijn naar een pagina die uitgerust is met een conversion tracking tag.

Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk te identificeren zijn.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de trackingprocedure, kunt u het plaatsen van een cookie voor dit doeleinde weigeren - bijvoorbeeld door de browserinstellingen aan te passen en het automatisch plaatsen van cookies compleet te deactiveren.

U kunt cookies voor conversion tracking ook deactiveren door uw browserinstellingen zo te programmeren dat cookies van https://www.googleadservices.com geweigerd worden.

Raadpleeg het Google-privacybeleid met betrekking tot conversion tracking op https://policies.google.com/privacy?gl=pt&hl=nl.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1)(a) AVG/Art. 6(1)(f) AVG.

14. Social Plug-ins

Deze Website gebruikt social plug-ins (hierna ”plug-ins”) van verschillende sociale netwerken.

Met behulp van deze plug-ins kunt u met name inhoud delen of producten aanbevelen.

Als u een pagina van onze Website bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het respectievelijke sociale netwerk.

Het sociale netwerk stuurt de inhoud van de plug-in direct naar uw browser en de browser integreert het in de Website.

Door plug-ins te integreren, ontvangt het sociale netwerk de informatie die u op de respectievelijke pagina van onze Website hebt bekeken.

Als u ingelogd bent op het sociale netwerk, kan het netwerk het bezoek aan uw account toewijzen.

Als u met de plug-ins dialogeert, bijvoorbeeld door te klikken op de “like”-knop of een commentaar te publiceren, zal de overeenstemmende informatie direct van uw browser naar het sociale netwerk worden gestuurd en daar worden opgeslagen.

Voor details met betrekking tot het doeleinde en het bereik van de gegevensverzameling en de verwerking en gebruik van deze gegevens door sociale netwerken evenals uw rechten en instellingsopties in dit opzicht zodat u uw privacy kunt beschermen, kunt u het privacybeleid van de respectievelijke netwerken of websites raadplegen.

U kunt de links in de onderstaande vraag vinden.

Zelfs als u niet ingelogd bent op het sociale netwerk, kunnen websites met actieve social plug-ins gegevens naar de netwerken sturen.

Een actieve plug-in plaatst een cookie met een identificator elke keer dat een website wordt bezocht.

Aangezien uw browser deze cookie elke keer dat u verbinding maakt met een netwerkserver ongevraagd doorstuurt, kan het netwerk in principe een profiel aanmaken met welke websites de gebruiker, geassocieerd met de identificator, bezocht heeft.

En het is dus ook perfect mogelijk deze identificator later aan een persoon te koppelen - bijvoorbeeld als er later op het sociale netwerk wordt ingelogd.

We gebruiken de volgende plug-ins op de Website

15. Facebook Pixel

We gebruiken de Facebook “conversiepixel” en/of de “bezoeker actiepixel”.

Hiervoor zullen tracking pixels in onze webpagina’s geïntegreerd worden.

Als u onze webpagina’s bezoekt, wordt er via de tracking pixel een directe verbinding opgezet tussen uw browser en de Facebook server.

Facebook ontvangt, onder andere, een notificatie van uw browser dat onze Website via uw computer bezocht werd.

Als u een Facebook-gebruiker bent, kan Facebook het bezoek aan onze webpagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount.

We richten uw aandacht op het feit dat, als aanbieder van de webpagina’s, wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik hiervan door Facebook.

We kunnen alleen de segmenten van Facebook-gebruikers selecteren (zoals leeftijd, interesses) waaraan onze advertenties aan wordt getoond.

Bovendien, door toegang te hebben tot de pixel van uw browser, kan Facebook detecteren of een Facebook-advertentie succesvol was of niet, dwz of het tot een online aankoop geleid heeft bijvoorbeeld.

Zo kan de doeltreffendheid van Facebook-advertenties gemeten worden voor statistieken en marktonderzoekdoeleinden.

Voor details met betrekking tot het doeleinde en het bereik van de gegevensverzameling en de verwerking en gebruik van deze gegevens door Facebook evenals uw rechten en instellingsopties in dit opzicht zodat u uw privacy kunt beschermen, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen op https://nl-be.facebook.com/about/privacy/.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

16. Twitter

Functies die Twitter verschaft, zijn geïntegreerd in onze webpagina’s.

Door Twitter en de retweet-functie te gebruiken, worden de door u bezochte websites aan uw twitter account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt.

Dit betekent ook dat gegevens overgedragen worden aan Twitter.

We richten uw aandacht op het feit dat, als aanbieder van de webpagina’s, wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik hiervan door Twitter.

Voor meer informatie kunt u het Twitter privacybeleid raadplegen op https://twitter.com/en/privacy.

U kunt uw Twitter privacyinstellingen wijzigen in de accountinstellingen via https://twitter.com/account/settings.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

17. eKomi

Deze Website gebruikt de beoordelingsdienst van eKomi Ltd, Markgrafenstr. 11, 10969 Berlijn, Duitsland (hierna „eKomi“).

eKomi verwerkt persoonlijke, anonieme gegevens in overeenstemming met de bepalingen in gegevensbeschermingswetten.

Verdere details staan op de webpagina van eKomi https://www.ekomi.co.uk/uk/.

Om te kunnen verwerken, analyseren, overzichten en beoordelingen te kunnen presenteren, wordt deze informatie naar eKomi verstuurd.

Persoonlijke informatie en gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Deze gegevens worden alleen voor interne doeleinden gebruikt.

18.CrazyEgg.com

Deze Website gebruikt het tracking tool CrazyEgg.com om willekeurige geselecteerde, individuele bezoeken vast te leggen (alleen met een geanonimiseerd IP-adres).

Dit tracking tool gebruikt cookies en maakt analyse mogelijk van de manier waarop u de Website gebruikt (bijv. op welke inhoud geklikt wordt).

Daartoe wordt het gebruikersprofiel visueel weergegeven.

De tool maakt gebruikersprofielen aan met gebruik van pseudoniemen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1)(a) AVG/Art. 6(1)(f) AVG.

SU kunt op elk moment de verwerking van de gegevens gegenereerd door CrazyEgg.com weigeren door de instructies te volgen op https://www.crazyegg.com/opt-out

Voor verdere informatie over gegevensbescherming op CrazyEgg.com, raadpleeg https://www.crazyegg.com/privacy.

19. Facebook SDK

In onze app voor mobiele besturingssystemen, integreren we wat bekend staat als een Facebook SDK.

Met deze software kunnen we nagaan via welke advertentiecampagne op Facebook gebruikers aangezet werden onze app te downloaden.

Voor dit doeleinde sturen we aan Facebook de ID van de app, de appversie en de informatie dat de app gestart is.

Er worden geen verdere gegevens aan Facebook gestuurd.

20. Amazon CloudFront

Deze Website gebruikt Amazon CloudFront, een CDN (content delivery network) van Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (hierna „Amazon”).

Het gebruik van een CDN verkort de laadtijd van de Website.

Amazon beheert talrijke servers in Europa (waaronder Frankfurt am Main, Duitsland en Milaan, Italië) zodat we u onze gegevens zo snel mogelijk kunnen versturen.

Echter, technisch gezien kan het niet worden uitgesloten dat uw browser toegang heeft tot een server buiten de EU (bijv. omdat u deze Website van buiten de EU bezoekt, om welke reden dan ook).

In dat geval worden de gegevens van uw browser direct naar het respectievelijke land en/of regio gestuurd (Noord en Zuid Amerika, Azië, Australië).

Amazon is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Voor meer informatie over Amazon CloudFront zie https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc1=f_ls.

Raadpleeg het privacybeleid van Amazon op https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls.

21. Wissen en blokkeren van persoonsgegevens

WAD verwerkt en bewaart andere persoonsgegevens alleen voor de tijd die vereist is om het doeleinde van de opslag te realiseren.

Als het doeleinde van de opslag eenmaal ophoudt te bestaan, worden de persoonsgegevens stelselmatig gewist of geanonimiseerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gebruiksgegevens worden over het algemeen na 30 dagen gewist.

22. Rechten van het Gegevenssubject

Indien u een of meerdere rechten uit deze clausule wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).

a) Recht op bevestiging

U hebt het recht bevestiging te vragen van het feit of persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt.

b) Recht van toegang

U hebt het recht informatie te verkrijgen over de volgende elementen:

c) Recht op correctie

U hebt het recht

d) Recht op wissen

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk te laten wissen, met name indien

e) Recht op beperkte verwerking

U hebt het recht om beperkte verwerking te vragen indien

f) Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen in een gestructureerd, algemeen en machine leesbaar formaat te ontvangen.

Bovendien hebt u het recht de persoonsgegevens direct naar een andere controller te laten sturen, voor zover dit technisch mogelijk is en het geen negatief effect heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

g) Recht op weigering

U hebt het recht, op basis van uw specifieke situatie, de verwerking te weigeren van persoonsgegevens die u betreffen indien gegevensverwerking gebaseerd is op de volgende reden:

In geval van weigering zal WAD de persoonsgegevens niet langer verwerken behalve als er dwingende, wettelijke redenen zijn voor deze verwerking die uw belang, rechten en vrijheden opheffen of indien het doel van de verwerking het bepalen, uitvoeren van of verweren tegen rechtsvorderingen inhoudt.

Indien u het recht op weigering wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).