WhatsApp

Trajectcontroles verminderen ongevallen

Trajectcontroles zijn een manier om de snelheid van voertuigen te controleren en te beperken in specifieke gebieden, zoals woonwijken, scholen of op wegen met een hoog aantal ongevallen. Studies hebben aangetoond dat trajectcontroles kunnen bijdragen aan een vermindering van het aantal ongevallen en verkeersdoden. Dit is omdat snelheid een belangrijke factor is in veel verkeersongelukken, en het beperken van de snelheid kan helpen om de ernst van ongevallen te verminderen en het aantal ongevallen te verminderen. Bovendien kan het ook leiden tot een vermindering van de hoeveelheid verkeer op de weg, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, en verbetering van de leefomgeving.

Routecontroles zorgen voor minder ongevallen

Routecontroles door heel België bestaan ​​al een tijdje. Segmentcontrole is effectiever dan snelheidscamera’s en zorgt voor minder ongevallen op wegen met segmentcontrole. Het aantal routecontroles zal de komende maanden toenemen. Speed ​​Check is een nieuwe en efficiëntere manier om de snelheid van automobilisten te controleren. Sinds 1994 zijn er in België meer dan 2.000 snelheidscamera’s geïnstalleerd. Flitsers houden op een bepaald punt de snelheid van de bestuurder in de gaten. Het nadeel hiervan is dat de bestuurder bij de flitser op de rem trapt en na het passeren van de flitser weer vol gas gaat. Segmentcontrole controleert de gemiddelde snelheid van de bestuurder over een bepaald segment. In tegenstelling tot een snelheidscamera bestaat de sectiecontrole uit twee delen: een startpunt en een eindpunt. Elke keer dat de auto het start- en eindpunt passeert, wordt een foto gemaakt om te berekenen hoe lang het voertuig erover doet om van het startpunt naar het eindpunt te komen.

Op deze manier kan de rijsnelheid van de bestuurder worden berekend. Routecontroles sinds 2009 Veel testcontroles werden uitgevoerd voordat de officiële routecontroles in België werden geïnstalleerd. Deze pilootinspecties startten in 2009 in Doornik, Luik en Gent Brugge. Naar aanleiding van de proefcontroles is het de bedoeling om eind 2010 of begin 2011 officiële sectorinspecties in te voeren, zodat ook snelheidsovertreders effectief kunnen worden beboet. Er kunnen immers nog geen tickets worden uitgereikt tijdens de proefroute-inspectie aangezien er geen koninklijk besluit is om dit te controleren, wat een vereiste is om de inspectie te mogen toestaan. Meer controles vanaf 2015 In Brussel en Gent Brugge lopen sinds 2012 de eerste officiële tracécontroles. Vandaag zijn er 7 vaste routecontrolepunten in Vlaanderen: Turnhout en omgeving, Antwerpen, Gent en het nummer tussen Gent en Brussel. In 2015 zal dit aantal stijgen tot 21 permanente routecontroles in Vlaanderen.

Vooral in de provincie Antwerpen zal de snelheid beter gecontroleerd kunnen worden met behulp van sectiecontrole. Antwerpen krijgt 11 extra routecontroles, Vlaams-Brabant krijgt 2 routecontroles en Limburg krijgt er ook 1. In Wallonië verplaatst de hoofdorganisatie de routecontrole. Het is niet zeker of het aantal routecontroles in 2015 zal toenemen. Beide regio’s van het land erkennen echter de voordelen van transversale inspecties. Deelinspecties hebben een positief effect op het aantal verkeersongevallen. Er gebeuren minder ongelukken doordat automobilisten hun snelheid verminderen in gebieden met snelheidsbeperkingen. Bovendien trapt de bestuurder niet meer zo plotseling op de rem als bij een snelheidscamera. Dit zorgt ook voor minder gevaarlijke situaties op de baan. Ben je de snelheidscamera’s en snelheidsmetingen zat? Verkoop uw auto aan onze autokopers en win ruimte om te investeren in ander vervoer.


  • Dacia maakt 3 miljoen auto's in 10 jaar

  • Vliegende auto in de maak

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Trajectcontroles verminderen ongevallen