WhatsApp

Teruggave dieselaccijnzen: transporteurs profiteren

Een teruggave van dieselaccijnzen kan gunstig zijn voor transporteurs omdat het hen in staat stelt om hun kosten te verlagen. Diesel is een belangrijke brandstof voor vrachtwagens en andere voertuigen die worden gebruikt in de transportsector. Als de prijs van diesel hoog is, kan dit leiden tot hogere kosten voor transporteurs. Een teruggave van dieselaccijnzen kan de kosten van diesel verlagen, waardoor transporteurs meer winst kunnen behalen of hun prijzen kunnen verlagen. Echter, teruggave van dieselaccijnzen kan ook negatieve gevolgen hebben voor de milieu. Diesel is een van de grootste bronnen van luchtverontreiniging en CO2-uitstoot. De accijnzen zijn vaak geïntroduceerd om transporteurs te dwingen om over te stappen op minder vervuilende brandstoffen of te investeren in milieuvriendelijke technologie. Teruggave van dieselaccijnzen kan deze prikkel wegnemen, wat kan leiden tot meer vervuiling. Daarom, overheden moeten vaak een afweging maken tussen het stimuleren van de economie door het verminderen van kosten voor transporteurs en het behouden van een gezonde leefomgeving.

Vergoeding dieselaccijns ten gunste van vervoerders

Omdat België onder bepaalde voorwaarden dieselaccijns terugbetaalt, is het voor Nederlandse vervoerders goedkoper om in België te tanken dan in Nederland. In januari 2014 zijn de dieselprijzen in Nederland gestegen door een verhoging van de dieselaccijns. In België is de accijns op diesel goedkoper. Eind september maakten we al bekend dat de benzineprijzen in België twee keer zijn gestegen in twee weken tijd. Daardoor is tanken in België duurder dan in onze buurlanden (behalve Nederland). In Nederland is een liter diesel 7 cent duurder dan in België. Door de lagere kostprijs wordt het voor Nederlanders die in de grensgebieden wonen dus goedkoper om naar België te komen om te tanken. Voor professionals zoals transporteurs is het ook goedkoper om in België te tanken door de teruggaaf van de dieselaccijns. Cliquet-systeem In België is het Cliquet-systeem van toepassing op de brandstofprijzen. Het cliquetsysteem houdt in dat als de brandstofprijzen onder een vast niveau komen, de accijnzen op benzine en diesel met de helft van de prijsdaling kunnen stijgen. De andere helft van de prijsdaling kwam voor rekening van de Belgische schatkist. Er bestaat ook een pushback-systeem: als de brandstofprijzen hoger dan een bepaald niveau komen, worden benzine- en dieselbelastingen verlaagd, zodat consumenten niet te hard worden getroffen door hogere benzineprijzen.

Het cliquetsysteem zorgt er dus voor dat een eventuele daling van de brandstofprijzen deels wordt gecompenseerd door een accijnsverhoging. Teruggaaf dieselaccijns Sinds 2004 is het mogelijk om beroepsdiesel of diesel die voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, zoals vrachtwagenchauffeurs of taxichauffeurs, te recyclen, met name dat beroepschauffeurs een deel van de door hen betaalde dieselaccijns kunnen recupereren. Er zijn veel voorwaarden voor het recyclen van dieselaccijns. Alleen beroepschauffeurs die verantwoordelijk zijn voor het goederenvervoer (zelfstandig of als werknemer) met vrachtwagens met een GVW van 7,5 ton of meer, buschauffeurs M2 en M3 en taxibedrijven kunnen aanspraak maken op teruggaaf van dieselaccijns. De hoeveelheid die gerecycled kan worden is afhankelijk van de dieselaccijns en wordt berekend per 1.000 liter diesel. Zuiniger tanken in België Diesel tanken in België is ook goedkoper voor buitenlanders aangezien de herinvoering van de dieselaccijns ook geldt voor buitenlandse transporteurs en vrachtwagenchauffeurs die in België tanken.

Buitenlandse beroepschauffeurs die dieselaccijns willen terugvorderen, dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als Belgische chauffeurs. Bovendien moet het voertuig in Europa geregistreerd zijn. Chauffeurs die hun geld terug willen, moeten rekening houden met de noodzaak om brandstof te betalen via Bancontact of andere vormen van overschrijving. Dieselaccijns kan niet contant worden betaald. Lagere brandstofprijzen in België en de mogelijkheid om de dieselaccijns terug te vorderen maken het ook voor Nederlandse transporteurs goedkoper om bij ons te komen tanken. De Nederlandse Vereniging van Autodealers en Garagehouders, BOVAG, vreest dat hogere accijnzen in Nederland en stimuleringsmaatregelen in België zullen leiden tot 500 miljoen minder dieselverkopen in Nederland. Vind je benzine te duur aan het worden en zoek je een andere manier om je te verplaatsen? Verkoop dan snel uw auto aan een van onze autokopers.


  • Flitsmarathon pakt 9.455 chauffeurs

  • Belgische autoverkoop toegenomen met 4% in september

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Teruggave dieselaccijnzen: transporteurs profiteren