WhatsApp

Rijbewijs sneller ingetrokken vanaf 2015

Er zijn in de loop van de jaren in verschillende landen aanpassingen geweest in de wetgeving rond verlies van rijbewijs . Of dat dit specifiek vanaf 2015 het geval is, is afhankelijk van het land waar u het over heeft.

In sommige landen zijn er bijvoorbeeld regels geïntroduceerd waarmee chauffeurs hun rijbewijs sneller kunnen verliezen als gevolg van ernstige verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed of het veroorzaken van een ongeval onder invloed. Ook kon het zijn dat de punten systeem aangescherpt is waardoor men sneller zijn rijbewijs kan verliezen.

Rijbewijzen sneller kwijt vanaf 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn de boetes voor verkeersovertredingen verhoogd. Recidivisten verliezen hun rijbewijs voor enkele maanden en moeten verschillende nieuwe tests doorstaan ​​om weer een rijbewijs te krijgen. Strengere maatregelen zullen het aantal verkeersdoden aanzienlijk verminderen. In 2013 is het aantal gewonden en/of doden sterk gedaald. Deze positieve cijfers werden in 2014 echter onmiddellijk tenietgedaan. In de eerste negen maanden steeg het aantal blessures opnieuw met bijna 3%. Deze stijging is vermoedelijk te wijten aan de weersomstandigheden. Het aantal ongevallen met jonge bestuurders van 18 tot 24 jaar is in 2014 inderdaad met 4,5% gedaald ten opzichte van 2013. Kwetsbare verkeersdeelnemers zijn het meest kwetsbaar en vooral kwetsbare verkeersdeelnemers zullen het slachtoffer worden van verkeersongevallen. Van januari tot september 2014 is het aantal gewonden van fietsers met 11 procent gestegen.

Weersomstandigheden kunnen ook verantwoordelijk zijn voor deze toename. Door het zonnige weer zullen er meer fietsers op de weg zijn. Ook het aantal ongevallen met voetgangers is licht gestegen, met ruim 2% Intrekking rijbewijs versneld Sinds 1 januari 2015 zijn nieuwe maatregelen voor ernstige verkeersovertredingen ingevoerd, waardoor het aantal verkeersongevallen is gedaald. Wie twee of meer ernstige verkeersovertredingen begaat, moet binnen enkele maanden zijn rijbewijs inleveren. Als een bestuurder in het verleden twee keer dezelfde verkeersovertreding beging, was hij een recidivist. Nu zijn veelplegers bestuurders die twee ernstige verkeersovertredingen hebben begaan. Het maakt niet uit of het twee keer om dezelfde overtreding gaat. Recidivisten verliezen hun rijbewijs voor minimaal 3 maanden, afhankelijk van het aantal delicten dat ze plegen. Een bestuurder die bijvoorbeeld 4 ernstige verkeersovertredingen begaat, kan zijn rijbewijs 9 maanden kwijtraken.

Ook kunnen recidivisten levenslang een rijverbod krijgen. Dit is mogelijk sinds 3 ernstige verkeersovertredingen. 4 Testrijders die de regels overtreden, zijn niet alleen hun rijbewijs voor lange tijd kwijt, maar moeten ook een re-integratietest doen. Over het algemeen moeten recidivisten 4 examens afleggen voordat ze eindelijk hun rijbewijs kunnen halen: ze beginnen met een theoretisch en praktisch rijexamen. Vervolgens worden ze gescreend door psychologen en artsen. Ze onderzoeken of de bestuurder bekwaam genoeg is, en of hij moreel genoeg is om weer in het verkeer te komen. Afhankelijk van de resultaten van psychologische en medische tests kan de bestuurder al dan niet zijn rijbewijs laten intrekken. Overtreders verbieden Met de nieuwe maatregel hoopt FOD Mobiliteit verkeersovertreders sneller op te sporen en sneller te straffen. Volgens het BIVV zal het slechts om een ​​kleine groep chauffeurs gaan, maar het is belangrijk om deze groep van de weg te houden.

Recidivisten vormen door hun onveilig rijgedrag een aanzienlijk risico voor andere verkeersdeelnemers. Vanaf 1 januari 2015 zijn ook de alcoholbeperkingen voor beroepschauffeurs aangescherpt. Beroepschauffeurs, zoals buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en taxichauffeurs, mogen bij het verrichten van werkzaamheden een alcoholpromillage van maximaal 0,2 in het bloed hebben. Als het alcoholpromillage in het bloed hoog is, krijgen ze een boete van 100 euro. 0,2 promille betekent in feite dat beroepschauffeurs niet kunnen of mogen drinken tijdens het werk. Om automobilisten die tijdens pauzes alcoholhoudende voeding (zoals in sauzen) eten niet te straffen, is gekozen voor 0,2 per duizend in plaats van een volledige nultolerantie. 1 januari 2015 is dus sneller dan voorheen. Dit jaar is auto-verkopen-belgie.com ook klaar om nieuwe verkeersregels en bijkomende maatregelen te melden.

  • Mercedes introduceert futuristische auto

  • Dakar Rally 2015 is begonnen

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Rijbewijs sneller ingetrokken vanaf 2015