WhatsApp

De verouderde verkeersborden zorgen voor ongeldigheid van de snelheidslimiet

Er zijn bepaalde situaties waarin oude verkeersborden kunnen leiden tot onduidelijkheid over de geldige snelheidslimiet op een bepaalde weg. Dit kan gebeuren wanneer verkeersborden niet regelmatig worden bijgewerkt of vervangen, of wanneer er verkeersborden zijn die niet meer van toepassing zijn, maar nog steeds aanwezig zijn.

In dergelijke gevallen kan de verkeersautoriteit besluiten om oude verkeersborden te verwijderen of te vervangen door nieuwe borden die de juiste snelheidslimiet aangeven. Het is belangrijk om op te merken dat als een verkeersbord niet aanwezig is of onduidelijk is, de geldende snelheidslimiet de maximale snelheid is die is toegestaan op de weg volgens de wetgeving.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor het volgen van de geldende snelheidslimieten, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van verkeersborden. Als een bestuurder zich niet houdt aan de geldende snelheidslimieten, kan hij of zij worden beboet of zelfs zijn of haar rijbewijs verliezen.

In samenvattend, oude verkeersborden kunnen leiden tot onduidelijkheid over de geldende snelheidslimiet op een bepaalde weg, maar de verkeersautoriteiten zijn verantwoordelijk voor het verwijderen of vervangen van deze borden. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het volgen van de geldende snelheidslimieten, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van verkeersborden.

Oud verkeersbord maakt maximumsnelheid ongeldig

Oude verkeersborden die de bebouwde kom aangeven, vervallen over enkele maanden. Dit betekent dat de snelheidslimieten in deze gebieden niet meer gelden en automobilisten in principe kunnen rijden zoals ze willen. 10 jaar geleden, in 2004, veranderden de wegcodes. Een doorgevoerde verandering was de introductie van een nieuw verkeersbord om de bebouwde kom aan te geven. In het verleden werd de bebouwde kom weergegeven met witte borden met zwarte randen, met de naam van het dorp of de stad in het midden. Het einde van de bebouwde kom is op dezelfde manier weergegeven, maar met een diagonale rode streep over de hele linie. Verkeersborden in de bebouwde kom zijn sinds 2004 vernieuwd. Het nieuwe logo is ook wit en heeft een zwarte rand, maar nu staat er geen plaats- of dorpsnaam op het logo, maar een zwart silhouet van de gemeente. De plaatsnaam mag boven het silhouet staan, maar dit is niet verplicht. Het vernieuwde rode lijnbord geeft weer het einde van de bebouwde kom aan. Geldig t/m juni 2015 Inmiddels zijn veel oude verkeersborden vervangen door vernieuwde. Dit is ook nodig omdat de oude verkeersborden geldig zijn tot 1 juni 2015 volgens de Wegenverkeerswet 2004.

De gemeente heeft 11 jaar de tijd om de oude verkeersborden te vervangen door nieuwere modellen. Na 1 juni 2015 worden oude verkeersborden ongeldig en verliezen ze hun wettelijke waarde. Dit betekent dat automobilisten zich in eigenlijk niet meer hoeven te houden aan de snelheidslimiet van 50 km/u. De overgangsperiode van de oude verkeersborden naar de nieuwe verkeersborden loopt daarom over 8 maanden af. Tegen die tijd moeten alle oude verkeersborden vervangen zijn door nieuwe. Deze vervangingen blijven een lastige opgave voor gemeenten. Het vervangen van alle overgebleven verkeersborden door nieuwere versies is nog veel werk. Daarnaast gaan de werkzaamheden gepaard met hoge facturen. Minister van Transport Jacqueline Galant is gevraagd of de deadline kan worden verlengd, maar de vraag is door de minister afgewezen. Alle verouderde verkeersborden moeten binnen 11 jaar worden vervangen Oude verkeersborden zorgen voor verwarring Oude verkeersborden moeten worden vervangen omdat ze te veel op gele borden met rode randen lijken om stadsgrenzen aan te geven. Hierdoor zijn automobilisten zich er niet altijd van bewust dat ze zich in een dicht gebied bevinden, wat leidt tot gevaarlijke situaties in dichte gebieden omdat de snelheidslimiet niet wordt gerespecteerd. Om de twee soorten borden beter van elkaar te kunnen onderscheiden, is ervoor gekozen om de borden van de bebouwde kom te veranderen. Meer weten over verkeersborden of algemeen verkeer? Volg auto-verkopen-belgie.com online!


  • Het conflict tussen Infiniti en Spa-Francorchamps

  • Bestaat er een risico op ontslagen bij Volvo België?

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
De verouderde verkeersborden zorgen voor ongeldigheid van de snelheidslimiet