WhatsApp

GAS-boetes voor fout parkeren

GAS-boetes, ook wel "geautomatiseerde sanctieboetes" genoemd, zijn boetes die worden uitgedeeld voor foutparkeren door middel van automatische systemen, zoals parkeermeters of camera's. Deze systemen kunnen automatisch registreren wanneer een voertuig fout geparkeerd staat en een boete uitdelen zonder dat er een menselijke handhaving aanwezig hoeft te zijn.

GAS-boetes worden vaak gebruikt in steden om het parkeerprobleem aan te pakken en om parkeerruimte vrij te maken voor de bewoners en bezoekers. De boetes kunnen variëren afhankelijk van de locatie en de overtreding, maar ze kunnen oplopen tot enkele honderden euro's.

Het is belangrijk op te merken dat de automatische systemen die gebruikt worden voor GAS-boetes vaak worden gecontroleerd door de verkeersautoriteiten en dat er procedures zijn waarmee een bestuurder kan bezwaar maken tegen een boete die hij of zij ongerechtvaardigd acht.

Het is ook belangrijk om te weten dat de regels voor parkeren en boetes kunnen variëren per stad of gemeente, dus het is aan te raden om de lokale verkeersregels te raadplegen en te zorgen dat u zich houdt aan de geldende parkeerregels om boetes te vermijden.

Verkeerd parkeren? Gasboetes!

Regelgeving rond GAS-boetes en gemeentelijke bestuurlijke boetes heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen in België. Onlangs is daar een nieuwe GAS-boete bijgekomen: Onrechtmatige parkeerders kunnen nu ook beboet worden met behulp van een GAS-boete, in plaats van via het parket. Het doel van deze GAS-boetes is om foutparkeerders sneller te straffen. Vandaag verloopt de procedure voor foutparkeren, bijvoorbeeld bij een zebrapad of fietspad, via het parket. Er is echter een kleine kans dat de verkeerde parkeerder de boete ook daadwerkelijk moet betalen. Het parket heeft te maken met zwaardere zaken, waardoor onbetaalde verkeersboetes sneller worden genegeerd.

Chauffeurs krijgen nu alleen nog een boete in bussen waar ze niet uit kunnen als ze hun auto op de betaalplek parkeren zonder te betalen. Deze boetes gaan namelijk niet verder dan het parket, maar worden rechtstreeks opgelegd en gevorderd door het parkeerbedrijf. Ernstigere parkeerovertredingen, zoals parkeren op trottoirs of fietspaden of andere verboden en storende gebieden, passeren het parket maar worden eerder opgeschort omdat ze niet als een prioriteit worden beschouwd. Daardoor kan het niet betalen van boetes voor zwaardere verkeersovertredingen gemakkelijk ongestraft blijven. GAS-boetes moeten daar verandering in brengen.

In een drukke stad kan de verkeerde parkeerplaats voor veel overlast zorgen. Dat ze er niet voor gestraft werden zorgde voor veel frustratie. Overweeg daarom of er ook GAS-boetes kunnen worden opgelegd aan illegale parkeerders. Zo beheert de gemeente zelf het parkeerovertredingssysteem: de gemeente maakt haar eigen parkeerregels, controleert deze zelf en kan boetes opleggen aan verkeerde parkeerders. GAS-boetes voor illegale parkeerders kunnen worden uitgevaardigd door stadsambtenaren, politieagenten en parkeerwachters van autonome parkeerbedrijven. Dankzij de GAS-boete heeft de gemeente het verschuldigde bedrag direct teruggevorderd. In het oude systeem werden illegale parkeerders beboet via het parket, en de FOD schatkist incasseerde de boete, die vervolgens werd overgedragen aan de gemeente. Daarom zullen GAS-boetes zorgen voor efficiëntere en eerlijkere boetes.

Mechelen loopt voorop

Mechelen is de eerste stad die een GAS-systeem invoert, ook voor parkeer- en algemene verkeersovertredingen. En het systeem lijkt goed te werken. Mechelen zei dat het dankzij GAS-boetes betere controle had gekregen op verkeerde parkeerders. GAS-boetes hebben veel geld opgebracht. Zo verwacht Mechelen tegen het einde van het jaar 1,5 miljoen euro te verdienen voor parkeerboetes die via het GAS-systeem worden uitgegeven. Mechelen controleert chauffeurs niet alleen op parkeerfouten, maar deelt ook GAS-boetes uit voor meer algemene verkeersovertredingen. Ook wie de autovrije straten van Mechelen betreedt, kan een boete krijgen. Ook andere steden voeren GAS-systemen in voor verkeersovertredingen. Alleen in Limburg zijn er geen plannen voor GAS-boetes voor illegaal parkeren. Meer weten over benzineboetes en ander autonieuws? Blijf op de hoogte met auto-verkopen-belgie.com.


  • Bestaat er een risico op ontslagen bij Volvo België?

  • Omzet Peugeot en Citroën stijgt

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
GAS-boetes voor fout parkeren