WhatsApp

Takata airbags nog steeds niet gerepareerd.

Takata was een Japanse onderneming die een belangrijke leverancier van airbagontstekers aan autofabrikanten was. Eind jaren 2000 en begin jaren 2010 werd ontdekt dat bepaalde modellen door Takata vervaardigde airbags het risico liepen tijdens het opblazen te scheuren, waardoor inzittenden van voertuigen ernstig letsel of de dood konden oplopen. Dit gebrek werd in verband gebracht met een aantal doden en gewonden over de hele wereld.

In reactie op dit probleem hebben de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in de VS en andere overheidsinstanties in de wereld de grootste terugroepactie in de geschiedenis van de auto-industrie gelast, waarbij tot 100 miljoen voertuigen met door het bedrijf geproduceerde airbags betrokken waren.

Het terugroepproces was niet eenvoudig, veel van de door de terugroepactie getroffen voertuigen waren niet meer in productie en het vinden van vervangende onderdelen was een grote uitdaging. Aangezien de getroffen voertuigen over de hele wereld verspreid zijn, werden veel ervan nooit ter reparatie aangeboden omdat de eigenaars niet op de hoogte waren van de terugroepactie of omdat de aankondiging hen nooit bereikte.

Tot op heden is een groot aantal voertuigen gerepareerd of wordt dat momenteel gedaan, maar veel voertuigen zijn nog niet gerepareerd en de NHTSA blijft er bij de eigenaars op aandringen om na te gaan of hun voertuig onder de terugroepactie valt en zo ja, om het naar een dealer te brengen om de airbag zo snel mogelijk te laten vervangen. Het terugroepproces loopt, het reparatieproces wordt geprioriteerd door de leeftijd van de airbag en de vochtigheid van het voertuig, dus als uw voertuig zich in een gebied met een hoge vochtigheid bevindt, is het dringender om het te laten repareren.

Het is belangrijk dat autobezitters op de hoogte zijn van de terugroepactie, hun voertuigen controleren en indien nodig zo snel mogelijk laten repareren om de veiligheid van de inzittenden te waarborgen.

Takata’s airbags zijn niet gerepareerd
Airbags van de fabrikant Takata uit Japan blijven zorgen voor problemen. Autofabrikanten Toyota, Nissan en Honda roepen uit voorzorg miljoenen voertuigen terug. Met 33 miljoen voertuigen van deze Japanse fabrikanten die sinds 2013 zouden zijn teruggeroepen vanwege defecte airbagsystemen, zijn de problemen van Takata niet nieuw. Nissan, Toyota en Honda hebben de afgelopen jaren regelmatig miljoenen voertuigen teruggeroepen. Het probleem lag bij de airbags van de Japanse fabrikant Takata. Defecten kunnen ertoe leiden dat de airbag scheurt wanneer deze wordt geactiveerd. Dit brengt de veiligheid van de bestuurder en passagiers in gevaar. Alsof dat nog niet genoeg was, kwamen er ook nog metaaldeeltjes vrij die de inzittenden ernstig konden verwonden. Honderden raakten gewond en acht stierven. Het grootste slachtoffer van Honda, Takata, levert airbags aan Nissan, Toyota en Honda. Gescheurde en defecte airbags werden voor het eerst gemeld in april 2013. Er zijn al enige tijd problemen met Takata-airbags. Regelmatige terugroepacties sinds 2008. Het was echter pas in het rapport van 2013 dat verschillende crashes over de hele wereld werden toegeschreven aan de defecte airbags van de Japanse fabrikant. Toyota, Nissan en Honda hebben de afgelopen maanden en jaren verschillende terugroepacties gelanceerd. Vooral Honda werd hard getroffen door deze gebreken. Honda heeft sinds 2008 bijna 15 miljoen voertuigen teruggeroepen. Dat zijn er nu 5 miljoen. Het financiële verlies dat Honda heeft geleden door de terugroepactie is niet te onderschatten. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde de bedrijfswinst van Honda met 32,2% op jaarbasis en de nettowinst met 42,6%. De daling kan worden toegeschreven aan terugroepkosten veroorzaakt door defecte Takata-airbags. Daarnaast zijn ook de verkopen van Honda in zijn thuisland Japan gestopt en worden 33.000 voertuigen van het Belgische Nissan en Toyota teruggeroepen. In totaal zullen de twee fabrikanten 6,5 miljoen voertuigen terugroepen. Dat brengt de terugroepacties van Nissan op 4 miljoen en die van Toyota op meer dan 8 miljoen. Hoeveel auto’s zijn er sinds 2008 precies teruggeroepen, variërend van 300 tot 36 miljoen. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel auto’s er in België zijn teruggeroepen. Nissan verkocht 6.775 voertuigen in België en Luxemburg, tegenover 26.686 voor Toyota. De getroffen Toyota’s zouden tussen 2003 en 2007 zijn gebouwd. Nissan roept verschillende modellen terug die tussen 2004 en 2007 zijn gebouwd. De teruggeroepen modellen van Honda werden gebouwd tussen 2004 en 2008. Takata is in orde Ondertussen onderzoekt Takata het exacte probleem met de airbags en repareert de airbags in de teruggeroepen auto’s. De reparatie is niet goed gegaan. Door meerdere terugroepacties kon Takata de vraag naar nieuwe airbags niet bijbenen, wat resulteerde in zeer trage reparaties. Volgens Honda werd 19 procent van de auto’s die vorige maand werden teruggeroepen, teruggeroepen. Sommige van deze auto’s werden in 2013 teruggeroepen. Het airbagprobleem is niet alleen een financiële hindernis voor autofabrikanten. Takata heeft ook met deze problemen te maken. De vraag naar het repareren van de airbags was zo groot dat Takata een boete van 14.000 dollar per dag kreeg van de Amerikaanse organisatie NHTSA. Volgens de NHTSA heeft Takata niet volledig meegewerkt aan het onderzoek. Takata kan sinds februari de boete van 1 miljoen dollar betalen.

Deel dit artikel:

  • De automatische noodrem werkt!

  • Wordt Audi A1 verplaatst naar Spanje?

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Takata airbags nog steeds niet gerepareerd.