WhatsApp

Dealerdirect Privacyverklaring

In het algemeen bevatten privacyverklaringen informatie over hoe een bedrijf persoonlijke informatie van klanten verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt. Dit kan informatie bevatten over welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden), hoe lang de gegevens worden bewaard, en hoe de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of diefstal.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Dealerdirect. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op het gebruik door Dealerdirect van persoonsgegevens van websitebezoekers. Dealerdirect neemt het verantwoord omgaan met klant- en bezoekgegevens zeer serieus.
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Dealerdirect B.V., een gegevensverwerkende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. en haar gelieerde groepsmaatschappijen Dealerdirect BVBA, Dealerdirect GmbH, Motordealerdirect BV, Motordealerdirect BVBA en Motordealerdirect GmbH (gezamenlijk of afzonderlijk, “Dealerdirect”).

Dealerdirect gaat dan ook zorgvuldig om met en beschermt persoonsgegevens in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere: We vermelden expliciet voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring.
Het verzamelen van persoonsgegevens is beperkt tot wat nodig is voor wettelijke doeleinden.
Waar uw toestemming vereist is, zullen we eerst uw schriftelijke toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens en verwachten dat ook van partijen die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht.
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te verstrekken voor onderzoek, correctie of verwijdering.

Dealerdirect BV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken en de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.
Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u onze website gebruikt, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Het kunnen persoonlijke gegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt alleen in het kader van de door u gevraagde diensten of wanneer duidelijk is dat u deze aan ons heeft verstrekt voor verwerking.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden:

  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP adres
  • Voertuigkenteken en/of VIN-nummer

Openbaarmaking van gegevens aan derden

Wanneer u een voertuig registreert, moet u persoonlijke informatie verstrekken. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is om een ​​overeenkomst met u af te dwingen of indien wettelijk vereist. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten. Naast de informatie op onze website kunnen wij u informeren over nieuwe en/of aanvullende producten en diensten. Wij publiceren nieuwsbrieven om mensen die interesse hebben te informeren over onze diensten en/of producten. Elke nieuwsbrief heeft een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de abonneelijst.

Derde partij beschikbaar

We kunnen uw informatie doorgeven aan onze partners voor doeleinden zoals het meten en analyseren van klanttevredenheid. Deze partners zijn (deels) buiten de EU gevestigd. We hebben strikte contracten met hen om te voldoen aan de Europese privacyregelgeving. Onze website maakt gebruik van cookies. Ook worden cookies geplaatst door derde partijen waarbij wij betrokken zijn. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een melding te zien waarin wordt uitgelegd waarom wij cookies gebruiken. Verder gebruik van onze website wordt beschouwd als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies vanuit uw browser uit te schakelen. Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet optimaal functioneert. Wij hebben overeenkomsten met derde partijen die cookies plaatsen over het gebruik van cookies en applicaties. U heeft echter geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties doen wanneer ze de cookie lezen. Voor meer informatie over de omgang met deze applicaties en cookies verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen (Let op: Ze kunnen periodiek veranderen).

Google Analytics

We gebruiken Google Universal Analytics om het websitegebruik en de prestaties van onze marketingcampagnes op Google Adwords te analyseren. Via Google Universal Analytics verzamelen we bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat deze website bezoekt en de pagina’s waarnaar ze doorverwezen worden naar onze website. De hier verzamelde gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. Google staat Google toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. IP-adressen worden niet geanonimiseerd.

Als u gegevens wilt verzamelen via Google Universal Analytics, plaatst u een JavaScript-trackingcode op uw website die informatie naar Google verzendt, ook naar Google-servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u liever niet wordt opgenomen in Google Analytics-statistieken, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on gebruiken.

We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken. Concreet zullen we de volgende maatregelen nemen. Toegang tot persoonlijke gegevens wordt beschermd door gebruikersnamen en wachtwoorden die alleen worden verstrekt aan die werknemers die deze nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Gegevens worden opgeslagen op een aparte afgesloten locatie

  • Auto kopen: Zo doe je dat!

  • Auto verkopen: Algemene voorwaarden

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Dealerdirect Privacyverklaring