WhatsApp

Fileprobleem in België: oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen om het fileprobleem in België aan te pakken. Hieronder zijn enkele voorbeelden:

Verbetering van het openbaar vervoer: door het verhogen van de frequentie en capaciteit van bussen en trams, kunnen mensen worden aangemoedigd om de auto te laten staan en deze alternatieven te gebruiken.

Invoering van carpool-systemen: door het delen van een auto met anderen, kunnen we het aantal voertuigen op de weg verminderen en zo de files verminderen.

Uitbreiding van de wegeninfrastructuur: door het bouwen van nieuwe wegen en snelwegen kunnen we de capaciteit van de wegen verhogen en zo de files verminderen.

Intelligent verkeersmanagement: door het gebruik van technologieën zoals verkeerssignalisatie en real-time verkeersinformatie, kunnen we verkeersstroom efficiënter regelen en zo de files verminderen.

Flexibele werktijden: door het aanmoedigen van werkgevers en werknemers om flexibele werktijden te hanteren, kunnen we de piekdrukte op de weg verminderen.

Verkeersvoorlichting: mensen op de hoogte houden van de verkeerssituatie via apps, websites, radio, of televisie en hen zo aanmoedigen om een alternatief te kiezen.

Oplossingen voor het probleem van verkeersopstoppingen in België
De verkeersopstoppingen in België behoren tot de ergste ter wereld. Oplossingen voor de grote verkeerscongestieproblemen van het land worden nog vaak overwogen, maar concrete oplossingen zijn er nog niet. Uit een studie van Transport Vlaanderen eerder dit jaar bleek dat de verkeerscongestie in Vlaanderen met 20% is toegenomen. Wereldwijd hebben Brussel en Antwerpen de grootste verkeersopstoppingen. Chauffeurs die elke dag rijden naar Brussel, verliezen 83 uur in de file. We waren 75 uur onderweg naar Antwerpen. Zelfs in enorme wereldsteden als Londen, Los Angeles en Parijs is het verkeerscongestieprobleem niet zo groot als in België en bieden mogelijke oplossingen vaak oplossingen voor het verkeerscongestieprobleem. Dat zou eigenlijk goed nieuws moeten zijn, maar het blijkt uit onderzoek dat Belgen niet alleen voorstander zijn van het aanpakken van verkeersopstoppingen. Uit onderzoek van het Nederlandse onderzoeksbureau Multiscope, in opdracht van Autoscout, blijkt dat Belgen niet happig zijn op oplossingen die ze in hun portemonnee zouden voelen, zoals tolgelden en rekeningrijden. Belgen staan ​​open voor het concept “spits vermijden”. Geef het niet, geef het terug. Het verschil tussen tol en wegentol en spitsmijding is dat Belgen voor de eerste twee moeten betalen en ze zullen worden beloond voor spitsmijding. Belgen houden niet van betalen, maar economische prikkels zijn een aantrekkelijke oplossing om het verkeer drastisch te verminderen. Succes in Nederland Tijdens de spits worden automobilisten vaak financieel gecompenseerd als ze tijdens de spits langs de kant van de weg parkeren. Utrecht heeft tussen december 2011 en augustus 2012 een experiment uitgevoerd om de spits te ontwijken om het fileprobleem binnen en buiten de stad op te lossen. De 5.000 chauffeurs die deelnamen aan het proefproject werden beloond voor het niet gebruiken van hun auto tijdens de spitsuren. In de auto van de deelnemer was GPS geïnstalleerd om te meten wanneer de bestuurder uit de auto stapte. Rijden ze niet tussen 6.30 en 9.30 uur ‘s ochtends en tussen 3.30 en 6.30 uur ‘s avonds, dan krijgen ze tussen de 1,5 en 3 euro betaald. Het project heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo reed een jaar na de pilot 80 procent van de deelnemers nog steeds meer tijd buiten de spits dan tijdens de spits, waardoor er in de spits 1750 auto’s minder per weekdag waren. Daarom nemen deze mensen ook het concept van het vermijden van piekuren over zonder enige financiële compensatie. Zoals te zien is in het proefproject, hebben mensen geen financiële prikkels nodig om buiten de spits te rijden, maar moeten ze nieuwe gewoontes aanleren. Door een jaar deel te nemen aan het programma ontwikkelden automobilisten nieuwe gewoontes die ze na het experiment zouden blijven oefenen. Het vermijden van omgekeerde prijszetting tijdens de piekuren is het tegenovergestelde van wat België probeert te doen. Toeristen betalen per kilometer en chauffeurs per kilometer. Afhankelijk van het tijdstip van de dag betalen ze meer of minder per kilometer. De prijs per kilometer zal tijdens de daluren lager zijn dan tijdens de spits. Wegenbelasting wordt afgeschaft als kilometerheffing wordt ingevoerd om te voorkomen dat automobilisten dubbel betalen. Tussen februari 2014 en april 2014 namen bijna 1.200 Belgische chauffeurs deel aan een proef op het gebied van rekeningrijden voor personenwagens. Uit de pilotresultaten bleek dat deelnemers tijdens de spits vaker uit hun auto stapten en op zoek gingen naar alternatieven. Deelnemende automobilisten zagen hun autogebruik gemiddeld 5,5% teruglopen. Het project ligt echter onder vuur van de deelnemers. 63% van de deelnemers is van mening dat rekeningrijden geen goed idee is om het probleem van verkeersopstoppingen op te lossen. Het lijkt ook geen goede oplossing voor het fileprobleem. Het illegale verkeer daalde met ongeveer 5,5%, maar slechts met 2% tijdens de spitsuren. Dat komt omdat de tol de minst merkbare impact heeft op overbelaste snelwegen. Nieuw proefproject? Het laden van het eerste proefproject is niet gelukt. Mogelijk komt er een nieuwe pilot waarin de kilometerprijzen opnieuw worden getest. De nieuwe minister van Transport Ben Weyts is van mening dat rekeningrijden een positief effect kan hebben op de congestie. Daarom wil hij binnen vijf jaar een nieuw proefproject starten. Hij wilde er rekening mee houden dat de eindafrekening voor rekeningrijden niet hoger zou zijn dan de prijs van de wegenbelasting. Ben je de files beu en op zoek naar alternatieve vervoersmiddelen? Verkoop uw auto snel en gemakkelijk met auto-verkopen-belgie.com.

Deel dit artikel:

  • Hyundai verliest 100 miljoen dollar vanwege misleidend verbruik

  • Invoering van tol op Duitse snelwegen

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Fileprobleem in België: oplossingen