WhatsApp

Vlaamse overheid vermindert het aantal bedrijfswagens

Het klopt dat er in Vlaanderen een beleid is waarbij de overheid tracht het aantal bedrijfswagens te verminderen. Dit is onderdeel van een breder beleid dat gericht is op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het vergroten van de duurzaamheid van vervoer. Er zijn verschillende manieren waarop dit wordt aangepakt, zoals:

  • Beperken van het aantal bedrijfswagens dat beschikbaar is voor overheidsmedewerkers
  • Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, fietsen en carpoolen
  • Bevorderen van de aanschaf van elektrische of hybride bedrijfswagens
  • Bepalen van duurzaamheidscriteria voor aanschaf en gebruik van bedrijfswagens

Door deze maatregelen wordt er beoogd om de verplaatsing van mensen efficiënter en duurzamer te maken, ook wil men de luchtkwaliteit verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dit is volgens de Vlaamse overheid een belangrijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering.

Houd er wel rekening mee dat dit beleid is ontworpen in 2021, er kan sindsdien evolutie of veranderingen in dit beleid zijn en dat de implementatie van dit beleid varieert per overheid entiteit.

Vlaamse overheidsbedrijven gebruiken minder auto’s

De Vlaamse overheid kocht in 2013 bijna 10 procent minder bedrijfswagens aan dan een jaar eerder. In 2012 werden 391 nieuwe auto’s gekocht, in 2013 waren er nog 355 over. De cijfers zijn vorige week door Bestuurszaken naar buiten gebracht. Bestuurszaken is een beleidsdomein van de Vlaamse overheid dat verschillende departementen van de Vlaamse overheid en lokale overheden ondersteunt, zodat die departementen zich kunnen focussen op hun kerntaken. Ook de afdeling Administratieve Dienstverlening houdt zich bezig met diverse onderzoeken. De resultaten van een medewerkersonderzoek zijn vorige week bekend gemaakt. Interessanter zijn echter de resultaten met betrekking tot de vloot van de Vlaamse overheid. Uit de cijfers blijkt dat de Vlaamse overheid in 2013 10% minder bedrijfswagens kocht dan in 2012. Vermindering van dieselwagens Globaal kocht de Vlaamse overheid in 2013 9,2% minder bedrijfswagens aan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar…

Het wagenpark van de Vlaamse overheid bestaat in totaal uit minder dan 4.000 bedrijfswagens. In 2012 werden 391 bedrijfswagens aan het wagenpark toegevoegd, maar in 2013 werden er slechts 355 bedrijfswagens aangekocht. Opvallend is dat vooral het aandeel dieselauto’s fors is gedaald. In de periode 2008-2011 bestond 90% van de overheidsvloot uit dieselvoertuigen. Vandaag is dat aantal gedaald tot 63 procent. In een jaar tijd daalde het aantal dieselaangedreven bedrijfswagens met bijna 8 procent. Ook de Vlaamse overheid besteedt meer aandacht aan het milieu bij de aankoop van nieuwe bedrijfswagens, blijkt uit cijfers van het ministerie van Milieubeheer. Het aantal dieselauto’s is fors gedaald, maar het aantal hybrides is toegenomen. De combinatie van elektriciteit en benzine is vooral populair in hybride voertuigen. In 2013 werden er maar liefst 8 aangekocht. In 2013 is er slechts 1 gecombineerde diesel en elektrische auto aangeschaft. In 2012 is ook geïnvesteerd in elektrische voertuigen, maar in 2013 zijn er geen nieuwe EV’s aangeschaft.

De overheidsvloot omvat meer dan alleen hybrides en diesels. Het aantal benzineauto’s van de zaak was 34%, aanzienlijk lager dan het aantal dieselauto’s, maar in tegenstelling tot het aantal dieselauto’s nam het aantal benzineauto’s toe: van 108 in 2012 naar 118 in 2013, wat overeenkomt met een groei van 9. 3% Belang van ecoscore Overheden moeten ecoscore in overweging nemen bij de aankoop van nieuwe bedrijfswagens. ecoscore berekent de impact van een auto op het milieu. Hierbij wordt rekening gehouden met de impact van luchtvervuiling, geluidsoverlast en auto’s op de opwarming van de aarde. De groene score van een auto loopt van 0 tot 100, hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de auto is. De overheid heeft doelen gesteld waaraan verschillende typen nieuwe bedrijfsauto’s minimaal moeten voldoen. Het doel van een benzineauto is gemakkelijk te bereiken. De kleine gastruck had bijvoorbeeld een doelstelling van 65 punten en haalde deze doelstelling, of overschreed deze zelfs, met een gemiddelde van 68 punten. Ook de doelstelling voor een middenklasse benzineauto werd overschreden: 69 Hope 67. Het behalen van de ideale eco-score is veel moeilijker voor dieselauto’s. Het lijkt erop dat geen enkele autocategorie het doel heeft bereikt. Door het aantal bedrijfswagens te verminderen, draagt ​​de Vlaamse overheid bij aan de bescherming van het milieu. Wilt u de auto van uw bedrijf verkopen? Registreer uw auto gratis op onze online automarktplaats.

  • Volvo verhuist van Gent naar China

  • Elektrische auto's zijn minder milieuvriendelijk dan verwacht

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Vlaamse overheid vermindert het aantal bedrijfswagens