WhatsApp

Recordbedrag verkeersboetes in 2014

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het totale bedrag van verkeersboetes dat elk jaar wordt opgehaald, zoals verkeersveiligheid, de hoeveelheid verkeer op de weg, en de verkeersregels die worden gehandhaafd. Het bedrag kan ook variëren per land of regio. In veel landen is de verkeersboete-inkomsten vaak een belangrijke bron van inkomsten voor de overheid die gebruikt wordt om te financieren verkeersveiligheidsprogramma's, infrastructuurprojecten en andere overheidsuitgaven.

Record verkeersboetes in 2014

In 2014 betaalde de Belgische overheid € 445 miljoen aan verkeersboetes aan de schatkist. € 445 miljoen aan verkeersboetes, bijna € 15 miljoen meer dan in 2013. Dit recordbedrag zal naar verwachting in 2015 opnieuw worden verbroken. Voor wie nog in Belgische franken denkt: 445 miljoen euro of 18 miljard Belgische frank. De verkeersboetes in 2014 waren enorm. Vrijwel alle bedragen komen in aanmerking voor verkeersovertredingen. Denk onder meer aan snelheidsovertredingen en foute parkeerboetes. Er zijn meer politiecontroles en nieuwe technologie wordt ook gebruikt om verkeersovertreders sneller te pakken te krijgen. Zo kwam België op het idee van routecontrole vanuit Nederland. Tijdens de snelheidscontrole wordt de gemiddelde snelheid van de chauffeur gemeten op een bepaalde route. Dit gebeurt door meetpunten op een bepaalde afstand van elkaar op een bepaalde route te plaatsen en te controleren hoe lang de chauffeur erover doet om deze punten te passeren. Als de gemiddelde snelheid hoger is dan de maximaal toegestane snelheid voor dat deel van de baan, wordt de bestuurder beboet. België leende het idee van routecontrole uit Nederland. In Nederland zijn er al zo’n 20 routecontroles. België telt er momenteel zes, maar dat aantal is niet significant gestegen. Inspectie van weggedeelten zou veiliger zijn in het verkeer dan andere snelheidsmeetmethoden zoals snelheidscamera’s.

Bestuurders hebben de neiging om abrupt te remmen wanneer ze een snelheidscamera naderen en vervolgens weer gas te geven. Bij segmentbesturing is dit niet mogelijk omdat deze methode de gemiddelde snelheid over een afstand meet. Het recordbedrag dat wordt opgehaald, kan niet alleen worden verklaard door een toename van de controles en verbeteringen in de controletechnologie, maar ook door een toename van het bedrag. Het bedrag van de boetes voor verschillende overtredingen wordt regelmatig verhoogd. De boetes voor rijden onder invloed en het niet dragen van de veiligheidsgordel zijn niet zo lang geleden aangepast. Ook het kabinet overweegt een grotere verhoging. Het idee stuitte echter op veel weerstand van verschillende officiële instanties. Politierechters en transportbedrijven, zoals Touring, vinden het geen goed idee om een ​​hoger bedrag in te voeren. Boetes moeten ervoor zorgen dat automobilisten verkeersovertredingen verminderen.

Door hogere bedragen in rekening te brengen, krijgen automobilisten eerder de indruk dat de verkeersboete een vorm van witwassen is. Een nieuwe verhoging van de verkeersboetes wordt voorlopig niet doorgevoerd, maar de overheid kan daar nog over discussiëren. Het verhoogde bedrag moet vooral gericht zijn op het straffen van automobilisten die veelvuldig verkeersovertredingen begaan. Meer verkeersboetes In december 2014 werd bekend dat de politie dat jaar een recordaantal verkeersboetes had uitgedeeld. De totale verkeersboetes zijn met 4% gestegen ten opzichte van 2013. De meeste verkeersboetes worden uitgedeeld voor te hard rijden, fout parkeren en het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Opvallend was vooral de verhoging van de boetes voor rijden onder invloed en rijden zonder gordel. Dit zijn ernstige verkeersovertredingen. Het probleem zit vooral in de Belgische mentaliteit: het niet dragen van de gordel en drinken en rijden is nog maatschappelijk aanvaardbaar, en optreden tegen deze overtredingen is moeilijk, waardoor het aantal verkeersboetes fors is gestegen door meer wegen. Veiligheidscontrole. Meer weten over auto’s en vervoer? Volg auto-verkopen-belgie.com online.

  • Tweedehandsauto in januari: grote vraag

  • Slechte weersomstandigheden hebben niet langer tot meer ongevallen geleid

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Recordbedrag verkeersboetes in 2014