WhatsApp

Een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de auto-industrie in het jaar 2020

De auto-industrie heeft in 2020 te maken gehad met verschillende uitdagingen. Een van de belangrijkste uitdagingen was de impact van de COVID-19 pandemie, die heeft geleid tot een daling van de vraag naar nieuwe auto's en een afname van de productie. De lockdowns die in veel landen zijn ingevoerd om de verspreiding van het virus te beperken, hebben ook geleid tot vertragingen in de levering van auto-onderdelen en daardoor tot productie-uitval.

Daarnaast was er in 2020 ook veel aandacht voor de overgang naar duurzamere voertuigen, zoals elektrische auto's en hybrides. De overheid van verschillende landen heeft maatregelen genomen om de overgang naar duurzamere voertuigen te bevorderen, zoals het aanbieden van subsidies en het invoeren van fiscale voordelen.

Tot slot heeft de toenemende populariteit van deelauto's en ride-hailing diensten, zoals Uber en Lyft, ook invloed gehad op de auto-industrie. Deze diensten hebben geleid tot een afname van de vraag naar personenauto's voor particulier gebruik en hebben de markt voor professionele voertuigen en vlootbeheer veranderd.

Alles over de auto-industrie in 2020
Het is niet verwonderlijk dat 2020 een jaar is waarin alle voorspellingen, intenties en projecties kunnen mislukken. Voor velen is het jaar van COVID-19 een slecht jaar geweest. Hoe presteert de auto-industrie in 2020? Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis en maatregelen, en wat zijn de gevolgen voor de Belgische auto-industrie? Zowel de voorspelling als de realiteit zijn 2020. De auto-industrie zal een enorme boost krijgen als elektrische voertuigen alle verkooprecords breken, maar de industrie presenteert een ander verhaal. Verkoopcijfers vielen in diepe verliezen. Dit is trouwens al heel vroeg begonnen en daar zijn twee verklaringen voor. De uitbraak in Wuhan heeft de autoproductie bemoeilijkt. Veel onderdelen worden in China gemaakt met behulp van een on-demand supply chain. Er is dus geen enorme “ijzer” voorraad, maar productie wanneer er vraag is naar bepaalde onderdelen. Als de vraag toeneemt en fabrieken sluiten, kunnen autofabrikanten de productie niet voortzetten. Een andere reden is economische onzekerheid, waardoor meer luxe aankopen worden uitgesteld. Daarom is de vraag naar auto’s in Europa vroeg gedaald. Daar moet worden aan toegevoegd dat de economische neergang niet in maart en april is begonnen en dat de nieuwe kroonepidemie op handen is. Dit begon al eerder; de economie zat al in het slop in januari 2020, autoverkopen daalden in 2020 Specifieke cijfers voor Europese autoverkopen In het eerste kwartaal van 2020 zien we al een milde economische situatie, gecombineerd met de impact van Covid-19 maatregelen . Dit heeft meestal betrekking op maart, wat meestal de beste maand is voor autodealers. In maart 2019 werden in Europa bijna 1,8 miljoen voertuigen verkocht, vergeleken met slechts 870.300 in 2020. Dat aantal is meer dan de helft. Voor de eerste drie maanden betekende dat een daling van 25%; april was voor veel autobedrijven een fatale klap, met iets meer dan 3.000.000 nieuwe autoregistraties in de eerste drie maanden van vorig jaar. De daling van 55% in maart was aanzienlijk, maar er is nog hoop op verbetering. Het kwam niet in april. In vergelijking met april 2019 zijn deze cijfers met 76% gedaald. Het slechte weer zal nog enige tijd aanhouden. Nog steeds een daling van 52% in mei 2020, gingen we van -22% in juni naar -6% in juli. Augustus 2020 was opnieuw een bloedig verlies met een negatieve daling van 19%. Pas in september 2020 werden de cijfers voor het eerst positief; in vergelijking met september 2019 stegen de autoverkopen met 3%. In het vierde kwartaal stonden de cijfers opnieuw in het rood. Veel dealers moeten nog steeds hun deuren sluiten en ook veel consumenten zien hun inkomen opdrogen. Hoe is de situatie in België? Dealers in België moesten vervroegd sluiten. In april 2020 stortte de Belgische automarkt volledig in. Het aantal nieuwe registraties bedroeg slechts 5.300, een daling van maar liefst 90%. De omzet in de eerste vier maanden van 2020 daalde met bijna 37% ten opzichte van dezelfde vier maanden in 2019, en 2020 kende een rampzalige start voor autodealers en alle betrokkenen. Toch wist de markt zich redelijk goed te herstellen. Medio december 2020 is de jaarbalans voor het eerst opgesteld. De verkoop in 2020 was 20% lager dan in heel 2019, maar het marktaandeel van EV verdubbelde van 1,5% naar 2,9%, nog steeds slechte absolute cijfers. Goede manier. Het marktaandeel van hybride voertuigen bedroeg in 2019 4,6% en zal in 2020 niet minder zijn dan 9,5%. Verrassend genoeg steeg het marktaandeel van diesel van 31% naar 33%. De investering en ontwikkeling van elektrische en autonome voertuigen valt in Europa vooral op bij Volkswagen, dat medio 2020 aankondigde maar liefst 73 miljard elektrische voertuigen te gaan investeren. De belangrijkste investeringen zijn het vermarkten van meer (betaalbare) modellen, het uitbreiden van kennis en mogelijkheden en het ontwikkelen van efficiëntere systemen om meer te focussen op elektrisch rijden. Hoe zit het met zelfrijdende auto’s? Amazon heeft bedrijven als Zoox overgenomen en lijkt zich te richten op autonome taxi’s. Ook Waymo en Volvo hebben de handen ineengeslagen; Volvo maakt auto’s en het zusterbedrijf van Google ontwikkelt software. Ook zelfrijdende taxi’s vallen hieronder. Ook rond autonoom rijden is het stil. Uber sloot zelfs een hele divisie die zelfrijdende auto’s ontwikkelde: te duur, te omvangrijk en verloor het vertrouwen dat het een levensvatbare kaart was die zichzelf op korte termijn zou kunnen terugbetalen. Teleurstellende verkoopcijfers, minder geld uitgegeven en minder bezoekers. Het tegendeel is echter waar, wat eigenlijk best logisch is. 2020 was een jaar waarin de ogen opengingen voor de auto-industrie en consumenten. Ook autofabrikanten zitten weer op de tekentafel, net als in tijden van crisis. Uitgebreide beoordeling van bestaande programma’s om nieuwe technologieën en oplossingen voor bestaande uitdagingen te verkennen. Zo ontstaat er een nog beter beeld voor de toekomst. Misschien niet voor 2021. Terwijl het aantal gevaccineerde mensen elke dag toeneemt, zal het lang duren om terug te keren naar een samenleving zonder coronamaatregelen, angst en ondraaglijke economische stress. Maar duidelijk,

  • AutoWereld vs Auto55 en Autobild nieuws

  • Wat moet u doen met uw autoverzekering als u uw auto verkoopt?

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de auto-industrie in het jaar 2020