WhatsApp

eCall vereist vanaf 2018

eCall is een Europees noodoproepsysteem voor voertuigen dat automatisch een noodoproep verstuurt naar de hulpdiensten wanneer er een ongeval plaatsvindt. Het systeem maakt gebruik van GPS-technologie om de locatie van het voertuig te bepalen en de hulpdiensten te informeren over de ernst van het ongeval.

In 2015 heeft de Europese Commissie besloten dat eCall verplicht zou worden voor alle nieuwe types van voertuigen vanaf 31 maart 2018. Dit betekent dat alle nieuwe voertuigen die vanaf die datum worden geproduceerd, een eCall-systeem moeten hebben dat automatisch een noodoproep kan versturen in geval van een ongeval. Dit geldt voor alle soorten voertuigen, inclusief personenwagens, bussen en vrachtwagens.

Het systeem is ontworpen om de responsetijd van de hulpdiensten te verkorten en het aantal slachtoffers bij ongelukken te verminderen. Na een ongeval, eCall systeem activeert automatisch een noodoproep, waardoor de hulpdiensten snel op de hoogte zijn van de locatie en de ernst van het ongeval, en zo sneller kunnen reageren.

Omdat de verplichting voor eCall al in 2018 is ingevoerd, zou de meerderheid van de nieuw verkochte voertuigen in Europa nu moeten voorzien zijn van een eCall systeem.

Verplicht gebruik noodoproepsysteem eCall vanaf 2018
In 2018 wordt het noodoproepsysteem eCall verplicht. Alle nieuw geproduceerde modellen moeten automatisch contact kunnen opnemen met de hulpdiensten. Op het eerste gezicht zullen alleen bedrijfswagens en personenauto’s met het systeem worden uitgerust, en dit jaar zullen nieuwe voertuigen doorgaans worden uitgerust met het automatische noodoproepsysteem eCall, maar dit is organisatorisch en technisch niet haalbaar gebleken. De introductie van eCall is drie jaar uitgesteld om de auto-industrie de tijd te geven het systeem technisch voor te bereiden. Vanaf maart 2018 moeten alle nieuwe voertuigen worden uitgerust met een noodoproepsysteem. 10% minder dodelijke slachtoffers Het systeem zal in de hele EU worden gebruikt om het aantal dodelijke slachtoffers op de Europese wegen te verminderen. In 2014 stierven 25.700 mensen bij verkeersongevallen. EU-lidstaten willen eCall gebruiken om het aantal verkeersdoden elk jaar met 10% te verminderen. Het systeem versnelt de hulpdiensten bij een ongeval, helpt verwondingen sneller te behandelen en levens te redden. Ook de verkeersopstoppingen na een ongeval kunnen worden verminderd door snel op het ongeval te reageren. hoe werkt dat? Vanaf 2018 wordt het nieuwe model uitgerust met een noodoproepsysteem. Het systeem bestaat uit sensoren die aan de auto zijn bevestigd. Wanneer deze sensoren een gebeurtenis registreren, maakt eCall automatisch een noodoproep. Schakel de oproep door naar 112 met alle informatie die nodig is om contact op te nemen met de bewoner en snel een noodteam ter plaatse te sturen. 112 Probeer contact op te nemen met bewoners voordat de hulpdiensten worden gestuurd. Als deze pogingen niet slagen, wordt er onmiddellijk een team bijeengeroepen om een ​​inspectie ter plaatse uit te voeren. De informatie die door eCall wordt verstrekt, mag alleen worden gebruikt om contact op te nemen met en hulp te bieden aan slachtoffers van ongevallen. Om misbruik van het systeem te voorkomen, wordt alleen informatie opgeslagen over het type voertuig, brandstof, aantal betrokken passagiers en wanneer en waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Verzamelde informatie mag niet worden doorgegeven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Het systeem moet ook worden ontworpen om gegevens te wissen. Het voorkomen van misbruik van het eCall-systeem lijkt veel voordelen te hebben, maar is niet onomstreden. Hoewel het gebruik van gegevens die via noodoproepsystemen worden verzonden, wettelijk is geregeld en beschermd, vrezen critici dat eCall zou kunnen worden misbruikt. Verzekeringsmaatschappijen en reparatiebedrijven kunnen de chauffeursgegevens van het systeem gebruiken om nieuwe klanten te werven. Het idee achter eCall – het terugdringen van verkeersdoden – heeft veel steun. Critici stellen daarom dat het vooral van belang is dat de gegevens die door het noodoproepsysteem worden opgeslagen niet alleen voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook ondoordringbaar. Na 3 jaar wordt eCall verplicht voor nieuwe modellen. Het is onduidelijk welke regels gelden voor gebruikte auto’s.

Deel dit artikel:

  • Belgen en berline gaan hand in hand

  • Belgische occasion vertoont al binnen een jaar gebreken

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
eCall vereist vanaf 2018