WhatsApp

De evolutie van elektrisch rijden in België. Een overzicht van de recente ontwikkelingen rond elektrisch rijden

Elektrisch rijden is in België steeds populairder aan het worden. Om elektrisch rijden te stimuleren, zijn er in België verschillende maatregelen getroffen, zoals het invoeren van subsidieregelingen en het uitbreiden van het aantal oplaadpunten.

Een van de belangrijkste initiatieven voor elektrisch rijden in België is het Elektriciteitsplan, dat in 2019 werd goedgekeurd door de Belgische regering. Dit plan bevat onder andere de volgende maatregelen:

  • Het uitbreiden van het aantal oplaadpunten: er wordt gestreefd naar 1 oplaadpunt per 20 elektrische voertuigen in 2030.
  • Subsidieregelingen voor elektrische voertuigen: particulieren kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische auto of scooter.
  • Belastingvoordelen voor elektrische voertuigen: elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van belasting op de inverkeerstelling en betalen minder bijtelling voor privégebruik.
  • Informatie- en sensibiliseringscampagnes: er worden campagnes opgezet om de bevolking te informeren over elektrisch rijden en de voordelen ervan.

Daarnaast zijn er in België ook verschillende initiatieven op lokaal niveau om elektrisch rijden te stimuleren, zoals de aanleg van oplaadpunten in steden en gemeenten. In 2021 waren er in België ongeveer 50.000 elektrische voertuigen op de weg, wat neerkomt op ongeveer 3% van het totale aantal voertuigen in het land. Dit aantal is de afgelopen jaren flink toegenomen en wordt verwacht dat het in de komende jaren nog verder zal groeien.

Als het gaat om elektrische voertuigen in België, domineren hybrides de afgelopen jaren en verkochten ze meer dan puur elektrische voertuigen. Een hybride voertuig is een voertuig die een elektromotor en een verbrandingsmotor heeft. Volgens Statbel waren er in 2019 5.889.210 personenwagens in België, waarvan 110.000 hybrides en minder dan 0,5% puur elektrisch (15.000 wagens). Elektrische voertuigen worden echter steeds aantrekkelijker. Om je een idee te geven van hoe gemakkelijk het is om in België elektrisch te rijden en wat je dit jaar kunt verwachten, hebben we hier een overzicht van de huidige situatie samengesteld. Hoeveel elektrische auto’s worden er in België verkocht Als het gaat om elektrische auto’s en hun populariteit in België, is het logisch om te beginnen met eenvoudige verkoopcijfers. In de baanbrekende 2011 werden iets meer dan 300 eenheden verkocht. In absolute termen was 2019 een recordjaar met een stijging van 55% tot 1.191 EV, een stijging van meer dan 6.770 vergeleken met de 12.417 EV van 2018. Er is dus een duidelijke toename van elektrische aandrijvingen en we zien een toename van elektrische modellen. Autofabrikanten over de hele wereld werken aan de productie van nieuwe, meer betaalbare modellen.

We weten ook dat de gemiddelde batterijduur van EV’s langer is dan verwacht (veel pioniersmodellen zijn onderweg). Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische voertuigen in vergelijking met verbrandingsmotoren?De productie van elektrische voertuigen, vooral de batterijen die erin worden gebruikt, stoot meer koolstofdioxide uit. Deze ‘achterstand’ was echter volledig weggewerkt na twee jaar op grijze stroom te hebben gelopen. Elektrische voertuigen zijn echter milieuvriendelijker dan benzinevoertuigen. Wat gebeurt er als je alleen het groene licht oplaadt? Daarna gaat de looptijd terug van 1 jaar naar 1,5 jaar. Over ongeveer een jaar zijn elektrische auto’s groener dan auto’s die op benzine of diesel rijden. Dit zijn de cijfers die we willen bereiken. Bovendien zijn de voordelen ook zonder nieuwe ontwikkelingen of emissiereducties enorm. De gemiddelde levensduur van een auto is 11,4 jaar. Met een “terugverdientijd” van 1,4 jaar voor volledig groen opgeladen EV’s is er meer dan 10 jaar winstgevendheid. Rijd in België! Juist daarom verdient groen laden aandacht. De milieuwinst van elektrisch rijden wordt namelijk enorm vergroot. Waar staan ​​de laadpalen in België Het aantal laadpalen is de laatste jaren flink toegenomen. Het aantal palen is in 2018 met 72% gestegen, maar in 2019 met bijna 111%. De meeste laadpalen bevinden zich in Oost-Vlaanderen, met meer dan 580 laadpalen.

Tegen die tijd zal Brussel meer dan 500 laadpalen tellen, gevolgd door West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Steeds meer ondernemers zijn op zoek naar commerciële laadpalen. Dit kan worden gebruikt voor werknemers of hun eigen voertuigen, maar het is ook vooral handig voor bezoekers en klanten om binnen te laden. Als u als ondernemer niet alles zelf wilt betalen, kunt u het gebruiken via slimme factureringsservices. Je kunt ook geld verdienen aan het publiek, maar dit is aftrekbaar. Zo heeft IKEA in al haar winkels laadstations geïnstalleerd, zodat klanten hun auto kunnen opladen als ze verdwaald raken. Is dit een haalbare optie? Thuis je elektrische auto opladen is een goede oplossing. Liefst met een compleet laadstation (meestal rond de 1000 euro) zodat je niet de hele installatie hoeft te controleren. Wilt u uw stroom veiligstellen met groene stroom, kies dan voor de groenste energieleverancier die door Testarn is gecertificeerd. Naast het kopen van groene stroom, kunt u ook uw eigen stroom opwekken om uw elektrische auto van stroom te voorzien. Een kleine rekensom van de nieuwe Nissan Leaf met een straal van 370 kilometer en een poweraccu van 40 kW laat zien dat dit perfect mogelijk is.

We rijden gemiddeld 43 km per dag, dus 40 kWh verbruik ÷ 370 km x 32 km = 4,65 kWh. Met een verwacht operationeel verlies van ongeveer 15-20% en rekening houdend met veiligheidsmarges, zou zonne-energie ongeveer 6 kWh zonne-energie per dag moeten produceren om te kunnen functioneren. Dus in België zouden 7 320Wp zonnepanelen voldoende moeten zijn. Het opslaan van deze energie is een andere zaak op zich. Denk ook aan de mogelijkheid om subsidies of energieleningen te krijgen om de kosten te dekken. Met name Vlaanderen is daar heel positief over. Zullen EV’s in 2020 echt doorbreken in België De grote vraag is of EV’s in 2020 ook echt doorbreken in België. Na een stijging van 55% in 2019 zijn de vooruitzichten voor de toekomst zeer rooskleurig. Sommige voordelen vervagen, maar interessant genoeg zijn er tot nu toe genoeg subsidies en inhoudingen. Ook komen er steeds meer elektrische modellen beschikbaar, met een actieradius van meer dan 250 kilometer, wat voor de meeste Belgen genoeg is. Laadstations thuis en op het werk zouden voor de gemiddelde Belg voldoende moeten zijn om op tijd op te laden. Ondertussen telt België al zo’n 9.500 laadpalen en dat aantal blijft groeien. Nu grenzen als sneeuw voor de zon verdwijnen, ligt de weg open voor elektrisch rijden en een duurzame toekomst!


  • Wat staat er in de verkoopovereenkomst bij de verkoop van een auto?

  • auto-verkopen-belgie.com vs wijkopenautos - de verschillen

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
De evolutie van elektrisch rijden in België. Een overzicht van de recente ontwikkelingen rond elektrisch rijden