WhatsApp

Alarmerende bevindingen: Onderzoek onthult uitstootproblemen bij Euro 5- en Euro 6-diesels

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en University College London hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd waarbij ze de emissies van 757 recente en nieuwe dieselvoertuigen analyseerden die officieel voldeden aan de Euro 5 of Euro 6 emissienormen. Het onderzoek richtte zich op dieselauto's, waarvan het imago vaak als vervuilend wordt beschouwd, ondanks de invoering van de Euro 6-norm die ze technisch gezien minder vervuilend zou moeten maken. De resultaten van het onderzoek laten echter zien dat dit negatieve imago onterecht kan zijn.

Het onderzoek introduceerde de term 'Super Injector' om de meeste monsters van de dieselauto's te beschrijven (ongeveer 85%), die wel voldoen aan de vereiste emissienormen. De overige 15% vertoont gebreken, waarbij sommige eigenaren zelfs het roetfilter en AdBlue-katalysatoren hebben verwijderd om technische problemen op goedkope wijze op te lossen, waardoor ze meer schadelijke stoffen uitstoten dan de andere 85% samen. Deze voertuigen worden aangeduid als "superjets" en vormen een risico voor de volksgezondheid. Het probleem is dat de huidige meetapparatuur voor autokeuringen niet geavanceerd genoeg is om deze voertuigen op te sporen, waardoor ze door de mazen van het net glippen.

Een ander aspect dat in het onderzoek naar voren kwam, is het verschil tussen de emissies die worden gemeten op een testbank (dyno) en wat er daadwerkelijk uit de uitlaat komt tijdens het rijden. De emissienormen in Europa, die door de industrie vaak als te restrictief worden beschouwd, hebben nog steeds kwetsbaarheden die tijdelijk kunnen leiden tot het overschrijden van de criteria als dit nodig is om de motor te beschermen. Dit kan met name gebeuren bij auto's die vaak korte ritten maken met een koude motor. De conclusie van het onderzoek is dat dieselauto's niet per se geen bestaansrecht hebben, maar dat ze op de juiste manier moeten worden gebruikt en onderhouden. Moderne dieselauto's zijn vooral geschikt voor mensen die lange afstanden op de snelweg afleggen, zodat de motor en alle filters onder stabiele omgevingsomstandigheden kunnen functioneren.

  • Opel Astra OPC

  • Porsche-bevestigt komst hybride variant van de 911

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Alarmerende bevindingen: Onderzoek onthult uitstootproblemen bij Euro 5- en Euro 6-diesels