WhatsApp

Waar Is 70 Km Per Uur? Je Moet De Maximale Snelheid Kennen

De maximale snelheid is de hoogst toegestane snelheid waarmee een voertuig mag rijden op een bepaalde weg of snelweg. De maximale snelheid verschilt per land en per wegtype. Bijvoorbeeld, op de snelwegen in Nederland is de maximale snelheid 130 km/u, terwijl de maximale snelheid op landelijke wegen 80 km/u is.

Het is belangrijk om de maximale snelheid te respecteren om veiligheidsredenen en om boetes te voorkomen. Rijden boven de maximale snelheid kan leiden tot ongelukken en het verhogen van de kans op verwondingen of overlijden. In sommige landen kan het rijden boven de maximale snelheid leiden tot hoge boetes of zelfs verlies van rijbewijs.

Waar is 70 km / u? Je moet de maximale snelheid kennen

Sinds januari 2017 is de maximumsnelheid op gewestwegen verlaagd van 90 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur. De Vlaamse minister van Transport hoopt met deze maatregel de wildgroei aan verkeersborden aan te pakken en het aantal verkeersdoden terug te dringen. Ze geloven dat minder chaos meer veiligheid betekent. U moet nog steeds op de hoogte zijn van snelheidsbeperkingen.

Waarom de snelheid beperken tot 70 km / u?

Voor januari 2017 mag je buiten de bebouwde kom rijden met een snelheid van 90 km / u. Deze regel is echter al uitzonderlijker dan de regel. Door de enorme druk op het gaspedaal buiten het bouwgebied is de snelheid op veel wegen beperkt tot 70 km / u. Om de verspreiding van deze borden echter tegen te gaan, is de standaard snelheid buiten de bebouwde kom nu 70 kilometer per uur. Door deze vereenvoudiging kunnen veel verkeersborden worden verwijderd, zo’n 30.000. Deze regel geldt vanaf nu: waar geen bord staat, is de standaardsnelheid voor gewestwegen 70 km / u.

Is er geen plaats meer dan 90 km / u?

Gewestwegen met een snelheid van 90 km / u waren vroeger een uitzondering, maar zijn nu realiteit. Als een hogere maximumsnelheid is toegestaan, kan dit duidelijk worden aangegeven. Als de gewestweg een apart fietspad heeft en de bomen of brede gebouwen langs de weg de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen, kan er een hogere snelheidslimiet gelden.

Overtreding: een boete van 80 euro

Omdat veel gps-systemen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe snelheidsnormen, rijden veel chauffeurs nog steeds met 90 km / u, waarbij 70 de standaardsnelheid is. Toen verscheen er eindelijk een niet zo goed uitziende brief in de post: als je met een snelheid van 20 kilometer per uur op een gewestweg rijdt, kun je een boete van 80 euro krijgen.

  • Tweedehandse Auto

  • Voorkom Deze 5 Hints Van Autoziekte

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Waar Is 70 Km Per Uur? Je Moet De Maximale Snelheid Kennen