WhatsApp

Welke CO2 uitstoot heeft mijn auto? co2 uitstoot auto berekenen

Kooldioxide (CO2) is een van nature voorkomend gas in de atmosfeer. Het ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen en staat bekend als de uitstoot van kooldioxide. Helaas draagt dit gas bij aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect. De door de mens veroorzaakte uitstoot van kooldioxide vertoont een constante stijgende trend, voornamelijk als gevolg van massaproductie en consumptie, waarbij grote hoeveelheden schadelijke stoffen vrijkomen. Er worden echter inspanningen geleverd om deze uitstoot te verminderen, zoals het bevorderen van duurzame voertuigen en het beperken van vervuilende voertuigen in groene zones.

Berekening van CO2-Uitstoot voor Auto's

Het berekenen van de CO2-uitstoot van een auto kan eenvoudig worden gedaan aan de hand van enkele formules. Deze berekeningen zijn gebaseerd op het brandstofverbruik van de auto per 100 kilometer.

 • Voor benzinevoertuigen: Bij verbranding van 1 liter benzine komt 2392 gram CO2 vrij, wat leidt tot een uitstoot van 120 gram CO2 per kilometer bij een verbruik van 5 liter per 100 kilometer.
 • Voor dieselvoertuigen: Bij verbranding van 1 liter diesel komt 2640 gram CO2 vrij, wat resulteert in een uitstoot van 132 gram CO2 per kilometer bij een verbruik van 5 liter per 100 kilometer.
 • Voor LPG (liquefied petroleum gas) voertuigen: Bij verbranding van 1 liter LPG komt 1665 gram CO2 vrij, wat resulteert in een uitstoot van 83 gram CO2 per kilometer bij een verbruik van 5 liter per 100 kilometer. Op het energielabel van een auto is informatie te vinden over de CO2-uitstoot in grammen per kilometer. Het is echter belangrijk op te merken dat deze waarde kan variëren afhankelijk van factoren zoals rijgedrag, weersomstandigheden en slijtage.

Vermindering van CO2-Uitstoot en Zuinig Rijden

Om de CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd kosten te besparen, zijn er enkele praktische tips voor zuiniger rijden:

 • Geleidelijk optrekken en tijdig schakelen naar een hogere versnelling.
 • Letten op de snelheid om brandstofefficiëntie te bevorderen.
 • Afremmen op de motor in plaats van op de remmen.
 • Beperken van het gebruik van energie-intensieve apparaten zoals airconditioning, verwarming en GPS.
 • Gebruik van cruise control om onnodig remmen en accelereren te verminderen.
 • Voorkomen van onnodig stationair draaien van de motor.
 • Regelmatig controleren van de bandenspanning en onderhoud van de auto om brandstofefficiëntie te behouden.

Elektrische Voertuigen en Energiebesparing

Elektrische voertuigen (EV's) worden beschouwd als een manier om de CO2-uitstoot te verminderen, omdat ze tijdens het rijden volledig emissievrij zijn. Het produceren van EV's brengt echter een initiële uitstoot van CO2 met zich mee, zowel door de auto zelf als door de batterijen. Bij het rijden is de uitstoot van CO2 voor EV's veel lager dan voor benzinevoertuigen. Bij het laden van EV's komt ook CO2 vrij, afhankelijk van de bron van elektriciteit. Grijze stroom (afkomstig van fossiele brandstoffen) heeft een hogere CO2-uitstoot dan groene stroom (uit hernieuwbare bronnen). Het gebruik van groene stroom kan de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. In conclusie, hoewel de productie van EV's CO2-emissies met zich meebrengt, kunnen ze aanzienlijke besparingen opleveren in de totale uitstoot tijdens gebruik, vooral wanneer ze worden opgeladen met groene energie. Elektrische voertuigen stoten gemiddeld 35% minder CO2 uit dan benzinevoertuigen.

 • Belgische auto verkoop sites

 • Tweedehands auto automaat rijden?

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Welke CO2 uitstoot heeft mijn auto? co2 uitstoot auto berekenen